Säkerhet

III programmet för den inre säkerheten: En säkrare morgondag

Regeringen godkände det tredje programmet för den inre säkerheten den 14 juni 2012. Syftet med programmet är att förebygga och bekämpa olyckshändelser, olyckor och brott samt få människorna att känna sig säkrare och tryggare. Programmet utgår från medborgarnas säkerhet i vardagen.
Programmet för den inre säkerheten går ut på 64 åtgärder för att förbättra säkerheten: För varje åtgärd anges vem som är ansvarig och när åtgärden ska vidtas. Programmet är utarbetat i brett samarbete mellan myndigheter, folkrörelser och näringslivet. Inrikesministeriet följer hur programmet verkställs. Varje år utarbetas en rapport över hur programmet fortskrider.

Programmet för den inre säkerheten består av följande helheter: 

 • förbättra säkerheten i vardagen och boendet
 • förbättra säkerheten bland unga 
 • bekämpa säkerhetsrisker som hänför sig till alkohol och andra berusningsmedel
 • förebygga våldsam extremism 
 • utveckla stödtjänster för brottsoffer 
 • öka säkerheten för äldre personer 
 • förbättra företagsverksamhetens säkerhet

Rapporterna från arbetsgrupperna för dessa delområden ges ut på Inrikesministeriets webbplats.
Regionförvaltningsverken leder utarbetandet av de regionala genomförandeplanerna för den inre säkerheten. Planerna ska vara färdiga den 1 september 2012. Genom de regionala planerna effektiviseras det befintliga samarbetet mellan myndigheterna och organisationer. Kommunerna kan utnyttja planen i sitt eget säkerhetsarbete och i sina säkerhetsplaner.

Hannele Häkkinen

Förnamn
Hannele
Efternamn
Häkkinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2307
Mobiltelefon
+358 50 375 2164
Ansvarsområden
 • EU-frågor inom social- och hälsovården
 • gränsöverskridande hälso- och sjukvård
 • samarbete kring olycksfall
 • företagshälsovård
 • HOPE-expertutbyte
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Vesa-Pekka Tervo

Förnamn
Vesa-Pekka
Efternamn
Tervo
utvecklingschef för räddningsväsendet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2353
Mobiltelefon
+358 40 719 7150
Ansvarsområden
 • räddningsväsendet
 • kommunernas beredskap
 • partnerskap mellan räddningsverken
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka
tags