Säkerhet

Strategin för den inre säkerheten

En strategi för den inre säkerheten utarbetas under ledning av Inrikesministeriet, och åtgärderna ska vara klara inom april 2017.

Strategin, som innehåller konkreta åtgärder, är en färdplan med vars hjälp Finland i enlighet med regeringsprogrammet blir världens tryggaste land. Strategin och åtgärderna bereds i samarbete mellan experter från kommuner, landskap, organisationer, näringslivet och olika förvaltningsområden.

Avsikten är att strategin ska styra verksamheten i hela det finländska samhället i en tryggare riktning. Att arbeta tillsammans är kärnan i beredningen och genomförandet av strategin för den inre säkerheten och dess åtgärdsprogram. Dessutom ersätter strategin med åtgärder inrikesförvaltningens koncernstrategi och det tidigare förvaltningsövergripande programmet för den inre säkerheten.

Strategin bygger på redogörelsen för den inre säkerheten som överlämnades till riksdagen i maj 2016.

Närmare uppgifter:

Hannele Häkkinen

Förnamn
Hannele
Efternamn
Häkkinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2307
Mobiltelefon
+358 50 375 2164
Ansvarsområden
  • EU-frågor inom social- och hälsovården
  • gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  • samarbete kring olycksfall
  • företagshälsovård
  • HOPE-expertutbyte
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
tags