Verksamhetslokaler

Byggherreverksamhet

Vår nisch är byggherreverksamhet i kommunerna. Byggherreverksamhet omfattar hela projektprocessen från planering till ibruktagande. Dessutom ger vi råd i fråga om upphandling och konkurrensutsättning som hänför sig till byggherreverksamhet. Vi ger ut publikationer och handböcker. Vi bistår i att försöka lösa meningsskiljaktigheter och tolka dokument som hänför sig till entreprenader. Vi ger också utlåtanden i fråga om dessa. När det gäller besvär till marknadsdomstolen angående upphandling bistår vi i att skriva bemötanden. 

Tilläggsuppgifter:

tags
Jussi Niemi

Förnamn
Jussi
Efternamn
Niemi
lokalservicechef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2115
Mobiltelefon
+358 50 4077 920
Ansvarsområden
  • Utveckling av kommunernas verksamhetslokaler; fastighetsledning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för samhälle och miljö