Verksamhetslokaler

Byggnadernas energieffektivitet

Energi kan sparas eller användas effektivare i uppvärmningen av byggnader, i gatubelysningen och el- och vattenförbrukningen samt vid upphandling och bränsleförbrukning i arbetsmaskiner. Att spara energi kan utöver ekonomisk nytta också ge kommunen ett gott anseende och minska olika miljöolägenheter, till exempel luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser.

Kommunernas viktigaste energisparåtgärd är att kartlägga basuppgifterna om sina egna byggnader och nuläget. Hälsosamma och trivsamma arbetsförhållanden åstadkommer man genom en rimlig energiförbrukning. Regelbunden uppföljning av förbrukningen utgör grunden för hantering av energianvändningen.

De som ansvarar för kommunens fastigheter och upphandlingar är i nyckelställning när det gäller att spara energi framgångsrikt. Det är också bra att minnas att de personer som dagligen vistas i verksamhetslokalerna har möjlighet att spara energi.
 
En ny avtalsperiod för kommunerna och samkommunerna är under beredning för 2017–2025.

Graddagstal används för att göra det lättare att jämföra förbrukningen av värmeenergi som varierar med temperaturväxlingarna under året. Anvisningar om jämförelse eller normering av förbrukningen finns på Motivas webbplats www.motiva.fi/kulutuksennormitus

De månadsvisa regionala graddagstalen kan fås av Meteorologiska institutet.

Tilläggsuppgifter:

tags
Jussi Niemi

Jussi Niemi

lokalservicechef
Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Ansvarsområden
  • Utveckling av kommunernas verksamhetslokaler; fastighetsledning