Verksamhetslokaler

Intern uthyrning

Intern hyra består av kapitalhyra och hyra för underhåll. När man inför intern uthyrning är det viktigt att utarbeta anvisningar. De ska innehålla bland annat råd om hur man avstår från lokaler och skaffar mer lokaler samt peka på möjligheter att påverka hyrans storlek exempelvis genom energisparande åtgärder.

Av kostnaderna för kontorslokaler är lokalkostnaderna i medeltal 10–20 procent av de totala kostnaderna för funktionerna. Att bestämma interna hyror och införa intern uthyrning är ett rekommendabelt sätt att göra kostnaderna för de lokaler som kommunen disponerar över transparenta. En stor del av kommunerna tillämpar redan intern uthyrning.

Erfarenheterna av intern uthyrning är i huvudsak goda. I synnerhet har man blivit mer kostnadsmedveten och insett lokalernas betydelse. Men den interna uthyrningen har inte i tillräcklig grad förmått effektivisera lokalanvändningen, minska ytan eller sänka energiförbrukningen. Kommunerna bör därför i fortsättningen särskilt ge akt på att den interna uthyrningen är tillräckligt sporrande. När kommunernas verksamhetsenheter budgeterar sina lokalkostnader kan de ställa upp mål för nyckeltal och volymbegränsningar för lokalanvändningen.

Principer för hur bestämmandet kan gå till ges i Kommunförbundets publikation om intern uthyrning i kommuner och samkommuner (på finska).  

Jussi Niemi

Jussi Niemi

lokalservicechef
Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Ansvarsområden
  • Utveckling av kommunernas verksamhetslokaler; fastighetsledning