Program för fastigheter och verksamhetslokaler

asiakkaat

Grunden för en lönsam fastighetsskötsel i kommunerna läggs genom en strategisk planering av fastigheter och verksamhetslokaler som motsvarar serviceproduktionens behov.

Strategiarbetet för förvaltningen av verksamhetslokaler ska alltid utgå från kommunens ambitioner, vision och strategi. Utifrån dem dras sedan de politiska riktlinjerna upp för ägande, servicebehov, markanvändning och näringar.

Med hjälp av dem skapas kommunens fastighetsprogram, och som en del av det fastställs ett program för verksamhetslokaler som motsvarar servicebehovet. Det finns anledning att beakta kommunsamarbetet och de interkommunala lösningarna i planeringen.

För programmet behövs uppgifter om kommunens verksamhetslokaler: värde, skick och reparationsplan. Programmet ska uppdateras regelbundet.

Fastighetsprogrammet och programmet för verksamhetslokaler kan också slås ihop. Det kan rekommenderas särskilt för små kommuner. För ett lyckat strategiarbete behövs gemensamma politiska ambitioner.

Tilläggsuppgifter

tags
Jussi Niemi

Jussi Niemi

lokalservicechef
Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Ansvarsområden
  • Utveckling av kommunernas verksamhetslokaler; fastighetsledning