Klientavgifterna

Avgifter för distanstjänster

Avgiftsbelagda distanstjänster ersätter de sedvanliga besöken hos social- eller hälsovården och motsvarar innehållsmässigt den traditionella vård- eller servicekontakten vid personliga besök.

Tjänsten tillhandahålls dubbelriktat via en datakommunikationsförbindelse såsom en dator, en datorplatta eller en smarttelefon. Den tjänst som ersätter besöken är i princip interaktiv och individuellt riktad till kunden. Detta är fallet till exempel när kunden undersöks eller vårdas via en videoförbindelse eller när tjänsten tillhandahålls på basis av ett fotografi eller en video som kunden sänt, om en sådan tjänst kan ersätta besök. En allmän, anonym hälsorådgivning eller en chattjänst, e-posttjänst, sms-tjänst eller någon annan motsvarande tjänst som erbjuder allmän handledning och rådgivning utgör därmed inte en sådan avgiftsbelagd distanstjänst som ersätter besök.

Kommunförbundet har fått frågor om vårdsamtal, videoförmedlade mottagningar och andra tjänster som tillhandahålls på distans. Det har ofta varit fråga om huruvida den högsta avgift som föreskrivs i klientavgiftsförordningen kan tas ut för dessa tjänster (t.ex. hälsocentralsavgift, poliklinikavgift eller besöksavgift för mun- och tandvård).

Kommunförbundets anvisningar till denna del är att det för distanstjänsten tas ut en avgift med stöd av de allmänna bestämmelserna i klientavgiftslagen. I praktiken förutsätter införandet av avgiften alltså att ett beslut om grunderna för avgiften och om tjänstens innehåll fattas av det behöriga organet. Situationen kan jämföras med den avgift som tas ut för besök av vårdanställda (då avgiften infördes kan det ha beslutats att avgiften också ska tas ut för tjänster som tillhandahålls som distanstjänst av vårdanställda).

När klientavgiften fastställs bör man beakta de direkta kostnaderna för tjänsten. I praktiken bör den avgift som tas ut för distanstjänsten inte vara större än den avgift som tas ut för sedvanliga besök. När avgiften fastställs ska man också beakta de begränsningar som ställs för debitering av avgiften i 5 § i klientavgiftslagen och i tolkningarna av den, t.ex. avgiftsfria besök vid hälsocentraler för minderåriga eller avgiftsfria besök hos tandvårdare inom mun- och tandvården.

I fråga om kommunfaktureringen ska man förfara i enlighet med 58 § i hälso- och sjukvårdslagen, dvs. från kostnaderna för vården av patienten avdras klientavgiften enligt beslutet av organet i kommunen eller samkommunen.

tags
Jean-Tibor IsoMauno

Förnamn
Jean-Tibor
Efternamn
IsoMauno
Jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2130
Mobiltelefon
+358 50 4077 397
Ansvarsområden
  • juridiska frågor inom social- och hälsovården
  • EU-frågor inom social- och hälsovården
  • internationellt samarbete
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Kommunförbundets jurister
Tuula Kock

Förnamn
Tuula
Efternamn
Kock
Sakkunnigläkare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2673
Mobiltelefon
+358 50 382 6327
Ansvarsområden
  • mun- och tandvård
  • primärvård
  • missbrukar- och mentalvård
  • jour
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för social- och hälsovård
Twitterkonto
Maria Pernu

Förnamn
Maria
Efternamn
Pernu
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2133
Mobiltelefon
+358 50 475 8096
Ansvarsområden
  • kostnadsjämförelser mellan kommunerna
  • klientavgifter inom social- och hälsovården
  • statistik och ekonomi inom social- och hälsovården
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för social- och hälsovård
Twitterkonto