Primärvård

Sjukhusverksamhet/vårdavdelningsverksamhet

Hälsocentralerna bedriver också sjukhusverksamhet. Hälsocentralssjukhusen tillhandahåller sjukvård på allmänläkarnivå och fokuserar på långtidssjuka och äldre åldersgrupper. På sjukhus inom primärvården behövs geriatrisk och psykogeriatrisk expertis och multiprofessionellt teamarbete i rehabiliteringen.

Flera sjukhus i stora städer är specialistledda. Då är det viktigt att komma överens med sjukvårdsdistriktet om en ändamålsenlig arbetsfördelning. En fungerande vårdkedja förbättrar vårdresultatet och håller kostnaderna för hälso- och sjukvården i styr. Akutvårdsavdelningarna har i allmänhet koncentrerat sig på fortsatt vård inom den specialiserade sjukvården, som ofta inletts som jourfall, och på en snabb bedömning, vård och rehabilitering vid akuta sjukdomar och försämring av det allmänna hälsotillståndet hos äldre. Många enheter har i samarbete med enheter för specialiserad sjukvård utvecklat rehabiliteringen efter ledprotesoperationer och stroke.

Målet för strukturförändringen inom äldreomsorgen är ett vårdsystem i ett steg dygnet runt. Detta innebär ett slut på långvården på hälsocentralssjukhusen och på lång sikt att ålderdomshemmen övergår till att bli serviceboenden. Förändringen medför utmaningar när det gäller att utveckla hemvården och samarbetet mellan jouren, sjukhuset, hemvården och dygnetruntvården för äldre.

tags
Päivi Koivuranta-Vaara

Förnamn
Päivi
Efternamn
Koivuranta
Administrativ överläkare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2774
Mobiltelefon
+358 50 538 4647
Ansvarsområden
  • specialiserad sjukvård förutom psykiatri
  • jour
  • kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården
  • läkemedel
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi