Social- och hälsovård

Informationshantering

Vård- och landskapsreformen, nya tillvägagångssätt och verksamhetsmodeller inom serviceproduktion och ledningssystem under utveckling kräver välfungerande informationsförvaltning och informationshantering. Det är inte fråga om enbart informations- och kommunikationsteknik och lösningar i anknytning till dem, utan framför allt förändringar i verksamheten och nya kulturer genom vilka man får tillgång till information och får den att flöda och producera värde.

 Kommunförbundets webbtjänst

 Mer på webben

Sosiaali- ja terveydenhuollon Atk-päivät

Kuntaliitto järjestää yhdessä FCG Koulutuksen kanssa valtakunnalliset Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 23.–24.5.2017 Finlandia-talossa Helsingissä. Päivät alkavat jo 22.5. Get-togetherillä, jolloin on mahdollisuus tutustua näyttelyyn ennakkoon ja verkostoitua kollegoiden kanssa.

centred-liftup
tags