Social- och hälsovård

Informationshantering

Vård- och landskapsreformen, nya tillvägagångssätt och verksamhetsmodeller inom serviceproduktion och ledningssystem under utveckling kräver välfungerande informationsförvaltning och informationshantering. Det är inte fråga om enbart informations- och kommunikationsteknik och lösningar i anknytning till dem, utan framför allt förändringar i verksamheten och nya kulturer genom vilka man får tillgång till information och får den att flöda och producera värde.

 Kommunförbundets webbtjänst

 Mer på webben

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.