Elektronisk patientjournal

Organisationer och yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården ansvarar för att uppgifter som uppkommer i verksamheten antecknas korrekt i journalerna i enlighet med vad bestämmelserna förutsätter. När uppgifter som ingår i patientjournalerna hanteras ska personalen följa gällande bestämmelser. Den elektroniska patientjournalen är en av de viktigaste patienthandlingarna.

Den nationellt överenskomna patientjournalstrukturen underlättar samanvändningen av FPA:s nationells elektroniska centralarkiv över hälsoinformation (Kanta) och informationsutbytet mellan olika datasystem. I handboken för strukturerad dokumentering  har man sammanställt vilka centrala uppgifter som behövs i vården och definierat deras informationsinnehåll, användningsändamål, klassificeringar och vyer samt gett anvisningar för enhetlig dokumentering av uppgifter.

Definitionerna av strukturerad dokumentation har utvidgats till att också gälla uppgifter som behövs inom olika specialområden och i behandlingen av olika folksjukdomar. Ett exempel på detta är den nationella anvisningen om hur rehabiliterings- och specialarbetares tjänster ska dokumenteras i en elektronisk patientjournal.

Anvisningar för strukturerad dokumentation och samtliga andra definitioner som anknyter till Nationella hälsoarkivet har samlats på  Kanta:s webbplats (på finska). Kodsystemen i anknytning till definitionerna upprätthålls av THL på en nationell  kodserver. FPA ansvarar för det tekniska införandet av definitionerna. De tekniska definitionerna finns på HL7:s webbplats.

Den elektroniska kundtjänsten och den nationella arkiveringslösningen förutsätter en betydande revidering av lagstiftningen. Till stöd finns  lagstiftning som styr området, såsom lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården och lagen om elektroniska recept. I och med vårdreformen kommer det att göras betydande ändringar av lagarna inom det här året. Via sina personliga Mina Kanta-sidor  får också medborgarna tillgång till sina personliga vårduppgifter och begränsa användarrättigheterna till dem.  För närvarande håller man även på att ansluta informationssystemet inom mun- och tandvården till den riksomfattande arkivlösningen och under kommande år utvidgas Kantasystemet med uppgifter från socialvården.

Mer aktuell information finns på Institutet för hälsa och välfärds sidor Informationshantering inom social- och hälsovård. Information om utbildning för användningen och införandet av Kanta har sammanställts på Institutet för hälsa och välfärds sida Tapahtumia ja koulutusta.

 

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman