Nomenklaturer och klassifikationer

Uppgifter som är viktiga med tanke på vården dokumenteras i patientjournalerna med hjälp av nationellt införda klassifikationer, exempelvis Kommunförbundets nomenklaturer och klassifikationer. De distribueras centraliserat via en nationell kodserver. Kommunförbundet ansvarar dock i samarbete med THL och experter för upprätthållandet och utvecklingen av sina koder och för anvisningarna om hur de används.

Kommunförbundets kodverk är bland annat

Mer på Kommunförbundet.fi

Mer på webben

tags
Kauko Hartikainen

Förnamn
Kauko
Efternamn
Hartikainen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2647
Mobiltelefon
+358 50 430 9782
Ansvarsområden
  • informationssystem
  • elektroniska hälso- och patientjournaler
  • dataskydd
  • klassificeringar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Tieto- ja talous