Nomenklaturer och klassifikationer

Uppgifter som är viktiga med tanke på vården dokumenteras i patientjournalerna med hjälp av nationellt införda klassifikationer, exempelvis Kommunförbundets nomenklaturer och klassifikationer. De distribueras centraliserat via en nationell kodserver. Kommunförbundet ansvarar dock i samarbete med THL och experter för upprätthållandet och utvecklingen av sina koder och för anvisningarna om hur de används.

Kommunförbundets kodverk är bland annat

Mer på Kommunförbundet.fi

Mer på webben

tags
Kauko Hartikainen

Kauko Hartikainen

Specialsakkunnig, klientrapportdefinitioner
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2647, +358 50 430 9782
Ansvarsområden
  • datasystem
  • elektroniska hälso- och patientjournaler
  • dataskydd
  • klassificeringar
Anu Nemlander

Anu Nemlander

Sakkunnig, chef för informations- och ekonomiteamet
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Ansvarsområden
  • ekonomi och servicestrukturer inom hälso- och sjukvården
  • kostnadsjämförelser mellan kommuner
  • klientavgifter inom hälso- och sjukvården
  • internationell verksamhet