Nomenklaturer och klassifikationer

Uppgifter som är viktiga med tanke på vården dokumenteras i patientjournalerna med hjälp av nationellt införda klassifikationer, exempelvis Kommunförbundets nomenklaturer och klassifikationer. De distribueras centraliserat via en nationell kodserver. Kommunförbundet ansvarar dock i samarbete med THL och experter för upprätthållandet och utvecklingen av sina koder och för anvisningarna om hur de används.

Kommunförbundets kodverk är bland annat

Mer på Kommunförbundet.fi

Mer på webben

tags
Kauko Hartikainen

Förnamn
Kauko
Efternamn
Hartikainen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2647
Mobiltelefon
+358 50 430 9782
Ansvarsområden
  • informationssystem
  • elektroniska hälso- och patientjournaler
  • dataskydd
  • klassificeringar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för social- och hälsovård
Anu Nemlander

Förnamn
Anu
Efternamn
Nemlander
Sakkunnig, chef för informations- och ekonomiteamet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2612
Mobiltelefon
+358 50 563 6180
Ansvarsområden
  • ekonomi och servicestrukturer inom hälso- och sjukvården
  • kostnadsjämförelser mellan kommuner
  • klientavgifter inom hälso- och sjukvården
  • internationell verksamhet
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Statistiksakkunniga