Klientavgifter inom familjevården

Klientavgifterna inom familjevården regleras i 19 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992). För familjevård som avses i familjevårdslagen kan en avgift enligt 7 c § i klientavgiftslagen tas ut, med undantag av familjevård som ordnas med stöd av barnskyddslagen. Avgifterna för familjevård inom specialomsorger om utvecklingsstörda bestäms enligt 4 § 2 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992). Klientavgifterna för familjevård som ordnas med stöd av barnskyddslagen regleras i separata bestämmelser.

Principerna för avgifter för långvarig anstaltsvård bestäms i 7 c § i klientavgiftslagen. Med stöd av detta tas för familjevård ut avgifter på samma sätt som för långvarig institutionsvård. I regel fastställs avgiften för familjevård på basis av vårdtagarens personliga inkomster. Avgiften kan utgöra högst 85 procent av personens nettomånadsinkomster. Avgiften får dock inte vara högre än att klienten månatligen har minst 108 euro till förfogande för personligt bruk.

Kommunerna har prövningsrätt i fråga om familjevård i hemmet inom ramen för 2 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

Jaana Viemerö

Förnamn
Jaana
Efternamn
Viemerö
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2303
Mobiltelefon
+358 50 359 2023
Ansvarsområden
  • vård av utvecklingsstörda
  • handikappservice
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
tags