Klientavgifter inom mun- och tandvården

Klientavgifterna inom mun- och tandvården är med stöd av 9 § i klientavgiftsförordningen (912/1992) bundna till klassifikationen av åtgärder i mun och käkar.

Klientavgifterna inom den offentliga mun- och tandvården bestäms således i regel enligt åtgärdsklassifikationens svårighetsklasser som beskriver tidsåtgången och det övriga resursbehovet. På denna webbsida publicerar Kommunförbundet årligen en motsvarighetsförteckning över kliniska åtgärder och klientavgifter till stöd för kommuner, leverantörer av patientdatasystem och andra intresserade.

Kommunförbundets speciella intresse är att avgifterna inom den kommunala hälso- och sjukvården tas ut i enlighet med lagar och förordningar.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat klassifikationen av åtgärder i mun och käkar under 2019. I den förteckning som gäller från 1.1.2020 har det lagts till nya koder som införts under året, texter har preciserats och koder har tagits bort. Förteckningen ersätter den förteckning som publicerades i början av 2019 och de kodändringar som meddelats under 2019 genom bilagor.

Kommunförbundets cirkulär 2/2020: Klientavgifterna inom social- och hälsovården i huvudsak oförändrade år 2020–2021

tags
Tuula Kock

Förnamn
Tuula
Efternamn
Kock
Sakkunnigläkare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2673
Mobiltelefon
+358 50 382 6327
Ansvarsområden
  • mun- och tandvård
  • primärvård
  • missbrukar- och mentalvård
  • jour
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Twitterkonto