Klientavgifter inom mun- och tandvården

De klientavgifter som tas ut för mun- och tandvårdstjänster är med stöd av 9 § i klientavgiftsförordningen (912/1992) bundna till klassifikationen av åtgärder i mun och käkar.

​De avgifter som tas ut av klienter för mun- och tandvård inom den offentliga hälso- och sjukvården bestäms således i regel utgående från svårighetsklasser som beskriver behovet av resurser i fråga om tid och annat i enlighet med åtgärdsklassifikationen. Kommunförbundet publicerar här till stöd för det arbete som utförs av kommunerna, leverantörerna av patientdatasystem och andra intresserade, den årliga motsvarighetsförteckningen över kliniska åtgärder och klientavgifter.

Kommunförbundets speciella intresse är att avgifterna som uppbärs inom den kommunala hälso- och sjukvården tas ut i enlighet med lagar och förordningar. 

De indexbundna klientavgifterna inom social- och hälsovården ändras vid ingången av 2018 

Tuija Savolainen

Förnamn
Tuija
Efternamn
Savolainen
Programchef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2304
Mobiltelefon
+358 50 569 5079
Ansvarsområden
  • Kommunförbundets utvecklingsprogram för informationshantering
  • kunskapsledning
  • Informationshantering inom social- och hälsovården
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Informationssamhället
Tuula Kock

Förnamn
Tuula
Efternamn
Kock
Sakkunnigläkare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2673
Mobiltelefon
+358 50 382 6327
Ansvarsområden
  • primärvård
  • jour
  • mun- och tandvård
  • missbrukar- och mentalvård
  • rehabilitering
  • Kommunförbundets social- och hälsovårdsenhet, samordning av förändringsstöd
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Twitterkonto
tags