E-tjänster för ditt välbefinnande ODA

Med E-tjänster för ditt välbefinnande tar social- och hälsovården steget in i den digitala eran

E-tjänster för ditt välbefinnande är ett projekt som förnyar social- och hälsovårdens verksamhet. Vi håller på att bygga upp en helhet av e-tjänster, Omaolo, som både utnyttjar information av experter och information som klienterna själva meddelar om sin hälsa och välfärd. Omaolo förnyar klientens kontakt med social- och hälsovården, klientens tillgång till information och social- och hälsovårdspersonalens arbetsdag.

E-tjänster för ditt välbefinnande är ett av regeringsprogrammets spetsprojekt, som genomförs av Esbo (värdkommun), Helsingfors, Borgå, vårdsamkommunen i Päijänne-Tavastland, Åbo, Tavastehus, Tammerfors, Joensuu, Kuopio, Uleåborg, Sodankylä, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt samt Egentliga Finlands och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt. Projektet har startat via Kommunförbundets forum för regionalt och kommunalt samarbete inom social- och hälsovårdens informationsförvaltning.

När alla e-tjänster som ingår i Mitt välbefinnande är färdiga hösten 2018 kan de tas i bruk av alla kommuner och sjukvårdsdistrikt.

E-tjänsterna i Omaolo

De rekommendationer som ges via e-tjänsterna som ingår i Omaolo är alltid individuella och bygger på vetenskapliga bevis.

 1. Hälsokontroll och hälsocoachning: Hälsokontroll ger en lägesbild av din hälsa och identifierar eventuella risker. Efter att du genomgått kontrollen får du förslag som hjälper dig att förbättra din hälsa, till exempel att ändra dina motions- eller sömnvanor. Som stöd för ändringarna kan du ta hjälp av hälsocoach som handleder dig och ger feedback på dina framsteg. Om resultatet av hälsokontrollen är bekymmersamt, hänvisar e-tjänsten dig att kontakta hälsovården.
   
 2. Diagnostisering samt behovsbedömning och vårdhänvisning hjälper när du har ett enskilt hälsoproblem – till exempel när du misstänker att du har en luftvägsinfektion. På grundval av diagnosen får du en rekommendation för vad du ska göra, till exempel anvisningar för egenvård, ett e-recept eller rätt att boka tid hos hälsovården. Behovsbedömningen och vårdhänvisningen berättar hurdan hjälp du eller din närstående kan få: stöd för närståendevård, personlig assistans med mera.
   
 3. Min vårdplan sammanställer din vård till en helhet: mål, åtgärder och uppföljning. Planen bygger på de mål som du själv satt och den vård, behandling eller tjänst som du planerat tillsammans med en expert. Du kan också göra en egenvårdsplan som du följer upp själv.

Pilotprojekt testar e-tjänster i Omaolo

I pilotprojekten testas e-tjänster för följande verksamheter:

 • Hälsokontroller: mödra- och barnavård, elev- och studerandehälsovård, munhälsovård
 • Vårdkedjor: diabetes, högt blodtryck
 • Servicekedjor: vårdcentraler, samjourer
 • Servicekedjor för specialgrupper: långtidsarbetslösa, invandrare, äldre, personer med funktionsnedsättning, unga mentalvårdspatienter

Fördelar för användaren

Du finner lösningar och får svar på dina frågor utan att köa – oberoende av tid och plats. All bedömning av dina behov och hänvisning till tjänster bygger på dina egna uppgifter och är därför alltid tillförlitlig och individuell. Du får en större roll vid bedömningen och uppföljningen av din egen hälsa och välfärd. Yrkespersonerna har mer tid för dig när du behöver personlig betjäning. På mottagningen koncentrerar de sig inte på att fylla i blanketter utan på dig och ditt egentliga ärende. Du kan naturligtvis fortsätta att ringa en telefontjänst och gå till en mottagning om du inte använder e-tjänsterna.

Fördelar för yrkespersonen

Du får bättre förhandsuppgifter om patienter som kommer till mottagningen. På mottagningen kan du koncentrera dig på mötet med patienten, eftersom du inte behöver använda tid för kartläggning eller anteckning. På så sätt bygger du dina beslut på bättre information. Rutinuppgifterna minskar och du kan också distansjobba.

Fördelar för ledningen

Tillgången, produktiviteten och kvaliteten når nya höjder. Med samma resurser kan man betjäna ett större antal kunder. Tjänsteproduktionen kan följas upp och styras enligt kundernas behov. Kunderna är i en likvärdig ställning när alla får tjänster enligt samma kriterier och tjänsterna håller jämn kvalitet.

Kostnadsfördelarna i Finland torde uppgå till 100 miljoner euro om året när e-tjänsterna är i allmänt bruk enligt en kostnad-nytta-analys som gjordes av KPMG Ab. När man avstår från överlappande utveckling ökar kostnadsfördelarna ytterligare.

Tidtabell

 • Träning, genomförande och utvärdering av reformen samt forskningssamarbete och utvärdering av effekterna: 1/16–10/18
 • Upphandling: 3/16–11/16
 • Genomförande och testning av e-tjänsterna i etapper: 12/16–12/17
 • Pilotförsök med e-tjänsterna: 10/17–10/18

Ytterligare upplysningar

koordineringsgruppens ordförande Tuula Heinänen, tuula.heinanen@esbo.fi, tfn 043 825 1379

projektchef Hanna Nordlund, hanna.nordlund@esbo.fi, tfn 043 825 7275

På andra webbplatser

ODA-blogi: lähde mukaan matkalle seuraamaan muutokset iloa ja tuskaa

ODA-linkedin ryhmä: https://www.linkedin.com/groups/8508624

På sociala medier #ODAhanke

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.