Sjukvårdsdistriktens medlemskommuner

Vid ingången av år 2020 genomförs en kommunsammanslagning: Nurmes och Valtimo (Norra Karelens svd) slås samman. Som en följd av det här minskar antalet medlemskommuner i Norra Karelens sjukvårdsdistrikt med en. År 2020 är antalet kommuner 310 varav 294 ligger i Fastlandsfinland och är medlemmar i sjukvårdsdistrikten. På Åland finns det 16 kommuner.

I början av 2019 genomfördes inga kommunsammanslagningar. År 2019 var sjukvårdsdistriktens sammanlagt 295 medlemskommuner de samma som år 2018. I hela landet fanns 311 kommuner, av vilka 16 finns på Åland.

År 2018 genomfördes inga kommunsammanslagningar. Sjukvårdsdistrikten hade 295 medlemskommuner och i hela landet fanns 311 kommuner. Förändringar skedde i organiseringen av specialupptagningsområden. Päijänne-Tavastehus välfärdssamkommun övergick från Tammerfors universitetssjukhus specialupptagningsområde till Helsingfors universitets centralsjukhus specialupptagningsområde 1.1.2018.

Vid ingången av år 2017 genomfördes två kommunsammanslagningar: Euraåminne och Luvia (Satakunta svd) samt Kuopio och Juankoski (Norra Savolax svd). Följaktligen minskade antalet medlemskommuner med en i nämnda sjukvårdsdistrikt. År 2017 var antalet kommuner 311 varav 295 låg i Fastlandsfinland och är medlemmar i sjukvårdsdistrikten. På Åland fanns det 16 kommuner. 

Vid ingången av år 2016 genomfördes fyra kommunsammanslagningar. Sjukvårdsdistrikten hade 297 medlemskommuner och det sammanlagda antalet kommuner i hela landet var 313.

Vid ingången av år 2015 genomfördes tre kommunsammanslagningar. Då var antalet kommuner som var medlemmar i sjukvårdsdistrikten 301 och det sammanlagda antalet kommuner i hela landet var 317.

I början av 2014 genomfördes inga kommunsammanslagningar. Sjukvårdsdistrikten hade 304 medlemskommuner och det sammanlagda antalet kommuner i hela landet var 320.

I början av år 2013 genomfördes 10 kommunsammanslagningar, vilket ledde till att antalet kommuner i Fastlandsfinland minskade med 16. 

I början av 2012 genomfördes inga kommunsammanslagningar. Då var antalet kommuner som var medlemmar i sjukvårdsdistrikten 320 och det sammanlagda antalet kommuner i hela landet var 336.
 
Både år 2011 och år 2010 minskade antalet kommuner med 6. År 2009 minskade antalet kommuner med 67, vilket är den största ändringen i kommunstrukturen under ett enskilt år.

Under åren 1966–2011, alltså under en period på 45 år, genomfördes 144 kommunsammanslagningar i Finland. År 1966 var antalet kommuner 545.

Dokument på finska:

tags
Mari Sjöholm

Förnamn
Mari
Efternamn
Sjöholm
Informationsplanerare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2614
Mobiltelefon
+358 50 338 2502
Ansvarsområden
  • statistik inom social- och hälsovården
  • sjukvårdsdistriktens och de största kommunernas delårs- och årsöversikter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Tieto- ja talous
Twitterkonto