Svenska reformgruppen

Svenska reformgruppen

Finlands Kommunförbund och Svenska Finlands folkting har tillsammans tillsatt en referensgrupp med uppdrag att följa med de svenska frågorna i vård- och landskapsreformen.

Ordförande för Svenska reformgruppen är tidigare riksdagsledamoten och ministern Ulla-Maj Wideroos.
Svenska reformgruppen samlas regelbundet och gör en helhetsbedömning av hur de frågor som är viktiga för den svenskspråkiga befolkningen tryggas i reformerna.

Svenska reformgruppens medlemmar

 • Ulla-Maj Wideroos, ordförande
 • Sune Lang, chefsläkare, Raseborgs sjukhus
 • Mona Rönnholm, ekonomichef, Åbolands sjukhus, föredragande för nämnden för den språkliga minoriteten i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Göran Honga, direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt
 • Sakari Telimaa, cheföverläkare, Mellersta Österbottens centralsjukhus
 • Juha Metso, omsorgsdirektör, Esbo
 • Mikael Grannas, kommundirektör, Sibbo
 • Terhi Vörlund-Wallenius, hälsocentralläkare, Åbo
 • Patrik Nygrén, stadsdirektör, Pargas
 • Alice Backström, socialdirektör, Korsholm
 • Mats Brandt, kommundirektör, Malax
 • Carola Lindén, chef för socialomsorgen, Jakobstad
 • Anna-Maja Henriksson, riksdagsledamot, SFP
 • Gun Kapténs, kommundirektör, Larsmo
 • Viveca Arrhenius, socialråd, Social- och hälsovårdsministeriet
 • Corinna Tammenmaa, språkrättsråd, Justitieministeriet
 • Hanna Tainio, vice verkställande direktör, Kommunförbundet
 • Kristina Wikberg, direktör för svenska och internationella ärenden, Kommunförbundet
 • Sandra Bergqvist, teamledare, Kommunförbundet
 • Kia Leidenius, Kommunförbundet
 • Markus Österlund, folktingssekreterare, Folktinget
 • Erik Munsterhjelm, Folktinget

Närvarorätt

 • Mats Nylund, riksdagsledamot, SFP, ordförande för Kommunförbundets svenska delegation
 • Maarit Feldt-Ranta, riksdagsledamot, SDP, Kommunförbundets styrelsemedlem
 • Thomas Blomqvist, riksdagsledamot, SFP, Folktingsordförande
 • Jouni Ovaska, partisekreterare, Centern
 • Lauri Kattelus, vice ordförande för kommunfullmäktige, Samlingspartiet
 • Hildur Boldt, ordförande för Folktingets social- och hälsopolitiska utskott
 • Peter Östman, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
 • Minerva Krohn, Kommunförbundets styrelsemedlem, De Gröna
 • Joonas Leppänen, partisekreterare, Vänsterförbundet
 • Linda Grönqvist, projektchef, Kommuntorget
Ida Sulin

Förnamn
Ida
Efternamn
Sulin
teamledare, svenska teamet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2467
Mobiltelefon
+358 50 563 3023
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • språklagen
 • jämlikhet och likaberättigande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
EU- och internationella frågor; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Kia Leidenius

Förnamn
Kia
Efternamn
Leidenius
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2434
Mobiltelefon
+358 50 329 8649
Ansvarsområden
 • kommunreformen och svenska frågor, språklagen
 • utbildning för social- och hälsovårds- samt utbildningssektorn
 • nordiska frågor
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
tags