Kommunernas social- och hälsovårdsförvaltning

Kommunförbundet har sammanställt uppgifter om social- och hälsovårdsförvaltningen i alla kommuner utom de åländska. Uppgifterna uppdateras årligen i enlighet med organisatoriska förändringar. Uppdateringarna baseras på de meddelanden som skickats till Kommunförbundet om ändringar i förvaltningen, på kommunernas och samkommunernas webbsidor och andra tillgängliga informationskällor.
 

​Vi ber kommuner och samkommuner meddela om ändringar i sin social- och hälsovårdsförvaltning per e-post till Mari Sjöholm, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi.

Organiseringen av social- och hälsovården 2019

Organiseringen av social- och hälsovården 2020 och 2019

Det finns 74 kommuner som ordnar primärvården och socialtjänsterna i egen regi. I dessa kommuner bor 48 procent av befolkningen. Samarbetsområdena ordnar vårdtjänster för 220 kommuner.

lateral-image-right
 Organisering av social- och hälsovården 2017

Organisering av social- och hälsovården 2018 och 2017

Förändringar, kommunkarta och Excelmaterial

lateral-image-left

Organiseringen av social- och hälsovården 2016

Anordnare av primärvård och socialservice kan vara antingen en kommun eller ett samarbetsområde. År 2016 fanns det totalt 150 hälsovårdscentraler, varav 87 drevs av kommuner och 63 av samarbetsområden

Organiseringen av social- och hälsovården 2015

År 2015 producerade 89 kommuner själva sin primärvård och sina socialtjänster. Det fanns sammanlagt 63 samarbetsområden som tillsammans omfattade 212 kommuner. Antalet hälsovårdscentraler uppgick till

Organiseringen av social- och hälsovården 2014

År 2014 fanns det sammanlagt 151 hälsovårdscentraler, varav 89 drevs av en kommun, 31 av en samkommun och 31 av en ansvarig kommun. I Fastlandsfinland fanns det sammanlagt 304 kommuner.

Organiseringen av social- och hälsovården 2013

År 2013 fanns det totalt 151 hälsovårdscentraler, varav 89 drevs av kommuner och 62 av samarbetsområden. Av hälsocentralerna har 73 ett befolkningsunderlag på mindre än 20 000 invånare och 78 ett

tags