Vård- och landskapsreformen

Obs. Grundlagsutskottet krävde i sitt utlåtande 29.6.2017 ändringar i lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen, vilka är under behandling i riksdagen. Ändringarna innebär att verkställigheten av vård- och landskapsreformen skjuts upp med ett år. Kommunförbundets webbsidor, handböcker och övriga material om förändringsstöd uppdateras enligt den nya tidsplanen när lagstiftningen godkänts i riksdagen.

Vård- och landskapsreformen omfattar både social- och hälsovårdstjänsterna och regionförvaltningen. Kommunförbundet stöder kommunerna och regionerna i planeringen och genomförandet av förändringen.

Beredning

Inrättandet av landskapen hör till de mest genomgripande reformerna inom kommunsektorn i Finland någonsin. Lagarna kring inrättandet av de nya landskapen bereds under ledning av Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet.

Reformprojektet administreras vid Social- och hälsovårdsministeriet och för beredningen svarar understatssekreterare Päivi Nerg. Förändringsledare för vårdreformen är Sinikka Salo och för landskapsreformen Kari Hakari.

Ministerierna informerar om reformen och sammanställer material om den på webbplatsen www.alueuudistus.fi​.

I regionerna bereds inrättandet av landskapen i samarbete mellan bl.a. kommunerna, landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten och närings-, trafik- och miljöcentralerna. Mera om beredningen i regionerna finns på webbsidorna om beredningen av vårdreformen landskapsvis​ och beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Landskapens ställning

De kommande landskapen är självstyrande aktörer där beslutsfattandet bygger på egna direkta val. Kommunerna utövar alltså ingen makt i landskapen, men landskapen ingår inte heller i statsförvaltningen.

Landskapens uppgifter

Enligt regeringens riktlinjer 5.4.2016 svarar landskapen för

 • social- och hälsovården
 • räddningsväsendet
 • miljö- och hälsoskyddet
 • regionutvecklingsuppgifter och näringsfrämjande
 • styrningen och planeringen av områdesanvändningen
 • främjandet av landskapets identitet och kultur.

Dessutom svarar landskapen för övriga regionala tjänster som åläggs dem enligt lag.

Landskapens uppgifter bygger på en klar arbetsfördelning mellan kommunerna, landskapet och staten.

Alueuudistus.fi/sv

SHM:s och FM:s webbtjänst.

Beredningsläget i landskapsreformen

Vårdreformens ansvariga beredare

Framtidens kommun

Utvecklingsprogrammet Kommunerna 2021

tags
Lauri Lamminmaki

Förnamn
Lauri
Efternamn
Lamminmäki
Relationsdirektör

Kontaktinformation
Mobiltelefon
+358 50 303 8379
Ansvarsområden
 • stöd för kommunerna i vård- och landskapsreformen
 • ansvar för utvecklingen och samordningen av Kommunförbundets kundarbete
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Förbundets ledning
Tarja Myllärinen

Förnamn
Tarja
Efternamn
Myllärinen
direktör, social- och hälsovård

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2602
Mobiltelefon
+358 50 596 9866
Ansvarsområden
 • enhetsdirektör
 • social- och hälsovårdsreformen
 • social- och hälsovårdsförvaltning
 • social- och hälsovårdens strukturer
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Twitterkonto
Johanna Viita

Förnamn
Johanna
Efternamn
Viita

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2521
Mobiltelefon
+358 40 753 0630
Ansvarsområden
 • intressebevakning för landskapen
 • landskapsdirektörernas månadsmöten
 • ordförandekonferenser för landskapsförbunden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Regioner och näringar