Vård- och landskapsreformen

Beredningsläget i landskapsreformen

Områdena bereder sig som bäst på att

  1. de 18 nya landskapen bildas som offentligrättsliga sammanslutningar enligt dagens uppskattning 1.1.2019
  2. det första landskapsvalet hålls i maj 2019
  3. de uppgifter som gäller områdets utveckling, infrastruktur, miljö, säkerhet, identitet etc. övergår till landskapen 1.1.2021
  4. organiseringsansvaret för social- och hälsovården övergår till landskapen 1.1.2021
  5. organiseringsansvaret för räddningsväsendet övergår till landskapen 1.1.2021

Den temporära förvaltningen

Det temporära beredningsorganet, dvs. den temporära förvaltningen, ansvarar för inledandet av landskapets verksamhet och förvaltning uppskattningsvis från 1.1.2019 tills landskapsfullmäktige har valts i maj 2019 och inlett sin verksamhet uppskattningsvis i augusti 2019.

Den temporära förvaltningens sammansättning baserar sig på en redan träffad eller kommande överenskommelse mellan landskapsförbundet, kommunerna, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistriktet, räddningsverket, NTM-centralen och Arbets- och näringsbyrån. Landskapsförbundet leder förhandlingarna och tillsätter den temporära förvaltningen.

Enligt det tidigare lagförslaget skulle den temporära förvaltningen besluta om landskapets budget 2019. Därtill skulle den temporära förvaltningen utreda och bereda eller delta i utredningen och organiseringen av olika beredningsuppgifter. Den temporära förvaltningen kan utse personer endast till tidsbegränsade tjänste- eller arbetsavtalsförhållanden och ingå enbart tidsbegränsade bindande avtal.

Frågor och svar om den temporära förvaltningen

tags
Johanna Viita

Förnamn
Johanna
Efternamn
Viita

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2521
Mobiltelefon
+358 40 753 0630
Ansvarsområden
  • intressebevakning för landskapen
  • landskapsdirektörernas månadsmöten
  • ordförandekonferenser för landskapsförbunden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Regioner och näringar