Vårdreformen och Kommunförbundet

Kommunförbundet verkar för att kommunernas och regionernas olikheter och kommunernas starka roll beaktas i beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Reformen bör fokusera på primärvården och förebyggande åtgärder samt samordning av informationssystemen

På den här sidan sammanställs aktuell information om beredningen av social- och hälsovårdsreformen, lägesbilden samt Kommunförbundets synpunkter och ställningstaganden. Under den pågående remissbehandlingen bereder Kommunförbundet sitt utlåtande i nära samarbete och dialog med kommunerna. Läs mer om remissprocessen här.