Vårdreformen och Kommunförbundet

Kommunförbundet verkar för att kommunernas och regionernas olikheter och kommunernas starka roll beaktas i beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Reformen bör fokusera på primärvården och förebyggande åtgärder samt samordning av informationssystemen

På den här sidan sammanställs aktuell information om beredningen av social- och hälsovårdsreformen, lägesbilden samt Kommunförbundets synpunkter och ställningstaganden. Under den pågående remissbehandlingen bereder Kommunförbundet sitt utlåtande i nära samarbete och dialog med kommunerna. Läs mer om remissprocessen här.

Kommunförbundets synpunkter och ställningstaganden

Mer om vårdreformen

 

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left