Kommunförbundets kundservice

Förfrågan om förändringsstödet inför vårdreformen

Eteenpäin

Skicka din förfrågan till Kommunförbundet

Observera att Kommunförbundets tjänster riktar sig till kommunernas förtroendevalda och tjänsteinnehavare, förbundets kunder med serviceavtal samt de kommande välfärdsområdena i frågor som gäller deras arbete. För övriga intressentgrupper är servicen avgiftsbelagd. Privatpersoner ombeds vända sig till den egna kommunen.

Vi försöker behandla förfrågningar och begäran om utlåtanden inom fem vardagar från mottagandet. I vår öppna webbtjänst finns ytterligare information om Kommunförbundets verksamhet och förändringsstöd.

Dina kontaktuppgifter

Uppgifter om förfrågan

Välj vilket ämnesområde ditt ärende gäller. Utgående från området du valt kan vi styra förfrågan till rätt sakkunnig.

1) Förfrågningar som gäller överföring av personal styrs till KT Kommunarbetsgivarna genom Kommunförbundet. Du kan kontakta KT direkt via länken. tästä.

2) Hittade du inte det du sökte? Då kan du välja alternativet annat och ge en närmare beskrivning i rutan Beskrivning av förfrågan.

Förfrågan kan behandlas under sekretess om den innehåller uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av offentlighetslagen 621/1999 eller personuppgiftslagen 523/1999.

Ett skriftligt konsultativt ställningstagande av en sakkunnig är en avgiftsbelagd extratjänst och förutsätter alltid ett uppdrag. Utlåtanden är en tjänst mot tilläggsavgift. Vi skickar en uppskattning av kostnaderna för utlåtandet i förväg. Information om våra serviceprinciper och avgiftsbelagda tjänster..

Bilagans maximala storlek är 25 MB. Vi rekommenderar att bilagorna skickas i PDF-format.

Genom att skicka förfrågan godkänner du att uppgifterna sparas i Kommunförbundets kundregister. En registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999) över Kommunförbundets kunddatabas finns här.