Genomförande av reformen och förändringsstöd

Kommunförbundet tillhandahåller förändringsstöd vid genomförandet av reformen till sina medlems- och avtalspartnerorganisationer och de nya välfärdsområdena. Förändringsstödet baseras på behoven som framkommit i komunsektorn. På denna sida samlar vi uppdaterad information om förändringsstödet.

Vi ber att eventuella frågor och serviceförfrågningar relaterade till genomförandet av reformen lämnas in via blanketten för förändringsstöd.

Läs också svaren från ministerierna på vanliga frågor om de temporära beredningsorgnanen och upphandlingar.