Genomförande av reformen och förändringsstöd

Vid genomförandet av vårdreformen överförs ansvaret för uppgifterna inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet till de nya välfärdsområdena 1.1.2023. Denna förändring berör nästan 200 000 anställda och över 200 uppgifter överförs från nuvarande ansvarsorganisation. När det gäller finansieringen överförs cirka 23 miljarder euro av kommunernas statsandelar och skatteinkomster till statsfinansieringen av välfärdsområdena. I samband med genomförandet av reformen bör man också planera de förändringsbehov som reformen medför för kommunerna samt samarbetsstrukturerna mellan kommunerna och välfärdsområdena.

Kommunförbundet erbjuder medlemsorganisationer och avtalsparter samt välfärdsområden stöd i anslutning till förändringen.

På denna sida finns information om det förändringsstöd Kommunförbundet erbjuder.

  • Frågor och förfrågningar till Kommunförbundet i ärenden som gäller genomförandet av reformen ska lämnas in på blanketten för förfrågan om förändringsstödet inför vårdreformen.