Landskaps- och vårdreformens materialbank

Förändringsstöd

Kommunförbundet har sammanställt och producerat material till stöd för beredningen av landskaps- och vårdreformen som inleddes år 2015. Beredningen av reformen avslutades 8.3.2019,  men beredningen av omläggningen inom social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter. På denna webbplats finns stödmaterial som tagits fram för beredningen av den förra reformen.

Handböcker, anvisningar och forskningsrön

Kommunförbundet har sammanställt handböcker, anvisningar och forskningsrön till stöd för beredningen av vårdreformen.

lateral-image-right
Kokous_Riihimaki

Nyhets- och bloggarkiv

I nyhets- och bloggarkivet kan du läsa nyheter som tidigare publicerats på Kommunförbundets webbplats och bloggar om landskaps- och vårdreformen.

lateral-image-left
Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman