Vårdreformen och Kommunförbundet

Officiella utlåtanden

Officiella utlåtanden från Kommunförbundet relaterade till propositionerna för vårdreformen och material från olika höranden har samlats på den här sidan. Materialet är till störta delen på finska.

Substanslagstiftning relaterad till vårdreformen

Höranden om relaterade till vårdreformen

Social- och hälsovårdsutskottet

Förvaltningsutskottet

 • Hallintovaliokunta 16.3.2021
  Teema: tietojärjestelmät ja digitaaliset palvelut, tiedonhallinta, tietosuoja
  Kuultavina Karri Vainio ja Ida Sulin
 • Hallintovaliokunta 23.2.2021 Teema: koko hallituksen esitys hallintovaliokunnan toimialalta
  Kuultavina Timo Reina, Juha Myllymäki, Arto Sulonen ja Karri Vainio

Ekonomiutskottet

Grundlagsutskottet

Bildningsutskottet

Arbetslivs och jämställdhetsutskottet

 • Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 23.3.2021 Teema: hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskeva lainsäädäntö sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antaminen.
  Kuultavina Erja Lindberg ja Annukka Mäkinen

Finansutskottet

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman