Förändringsstöd för vårdreformen

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare

På denna sida finns information om frågor som gäller förtroendevalda och tjänsteinnehavare i välfärdsområdena.

Välfärdsområdets och kommunens förtroendevalda – perspektiv på jäv

På denna sida får du information om jäv för den som är förtroendevald både i välfärdsområdet och i kommunen.

lateral-image-left

Ställningen som förtroendevald på hel- eller deltid i välfärdsområdet

På denna sida får du mer information om ställningen som förtroendevald på hel- eller deltid i välfärdsområdet.

lateral-image-right

Vanliga frågor: valbarhet och jäv inom välfärdsområdet

På denna webbsida har vi för beredningen i välfärdsområdena samlat material som baserar sig på vanliga frågor som ställts till Kommunförbundet.

lateral-image-left
Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left