Statistik och fakta

Kommunförbundet erbjuder i enlighet  kommun- och regionspecifika informationstjänster. Statistiken produceras i regel av statistikmyndigheterna. På webbplatsen finns också länkar till informationsproducenternas databaser. Kommunförbundet gör också uppdateringsutredningar och årsstatistik bland annat om kommunernas förtroendevalda och organ. 

Kommunnavigatorn

Kommunnavigatorn visualiserar kommunvis statistik.

narrow

Kommunernas kostnadsstruktur

Kommunernas kostnadsstruktur visualiserar hur kommunernas pengar används.

narrow

Publikationer

Du hittar publikationer och material från kommunsektorn på vår webbplats. Ladda ned de senaste utredningarna eller köp ett exemplar av Kommunallagen i fickformat!

narrow

Förvaringstider för kommunala handlingar

På denna sida finns det uppgifter i databasform om hur länge kommunala handlingar ska förvaras.

narrow

Kommunalekonomisk statistik

Demokrati

Kommunbaserade regionala indelningar, kommunnummer och antal kommuner

Webbhandböcker

Vi publicerar handböcker på webben om en rad olika ämnen.