Statistik och fakta

Kommunbaserad regional indelningar, kommunnummer och antal kommuner

Det finns 311 kommuner i Finland år 2017. Av dessa ligger 205 på fastlandet, och 16 på Åland. 

Två kommunsammanslagningar gjordes i början av 2017. Luvia och Eurajoki slogs ihop, och Juankoski slogs ihop med Kuopio. Landskapsindelningen är oförändrad. Mer info om kommunsammanslagningar på finska här.

 

Regional indelning 2017                                

Kommuner 311 (295+16)
Storområden (NUTS2) 5
Landskap 18 (+1)
RFV 6 (+1)
ELY 15 (+1)
Kommunformer  
   stad  106
   övriga kommuner 205

I bilagorna närmare information om regionala indelningar. Bekanta dig också med Statistikcentralens och en ja Maanmittauslaitoksen aineisotoihin.