Vi betjänar på svenska

Svenska delegationens möte.

Det svenska teamet och Kommunförbundets sakkunniga betjänar kommunerna på svenska. Förutom den svenskspråkiga sakkunnigservicen ansvarar vi för kurs-, informations- och publikationsverksamheten på svenska.

Vi är experter på språkfrågor i kommunalförvaltningen och arbetar bland annat med att bevaka språkfrågor samt med uppföljningen av nationalspråksstrategin. 

tags