Wikberg

Direktör, svenska och internationella ärenden.

”I enjoy life whether it is related to my job or the rest of me. I Love traveling, languages, culture, food and interesting people.”

Wikberg

Vi har under den senaste tiden fått flera alarmerande rapporter om demokratins ställning i Finland. Antalet partimedlemmar sjunker, antalet kandidater i kommunalvalet sjunker, hot och hat mot politiker ökar och unga kvinnor vill inte längre vara med. Är det så vi vill ha det? Som man bäddar får man

Wikberg

Nu har det hänt igen! Regeringen har meddelat vilka sjukhus i landet som planeras få fullskalig jourverksamhet och man har gladeligen glömt de svenska behoven. Igen kommer förslag av typen ”samma på svenska”. Hur ofta har vi inte hört det uttrycket? Men det fungerar inte så. Man kan inte bara utgå