Punakallio och Mehtonen

Minna Punakallio är chefekonom vid Kommunförbundet.

Mikko Mehtonen är sakkunning vid Kommunforbundet.

Punakallio och Mehtonen

Vårdreformen skakar om den offentliga sektorn då lejonparten av kommunernas uppgifter överförs till landskapen. I kommunernas budgetar kommer överföringen att synas som en kraftig minskning av både inkomster och utgifter. På riksnivå är reformen kostnadsneutral, dvs. totalt sett försvinner det lika