Kommunala organens sammansättning

Här hittar du information om de kommunala organens sammansättning i fastlandskommunerna under den fullmäktigeperiod som inleddes 1.6.2017. Uppgifterna i tjänsten är sorterade kommunvis. För varje organ anges namnet och antalet styrelseledamöter.

Kommunerna uppdaterar informationen i Kommunförbundets databas och informationen är tillgänglig i tjänsten allt efter som uppgifterna lämnas in.

En del av informationen i tjänsten är på svenska, eftersom kommunerna har haft möjlighet att meddela sina uppgifter också på svenska.

Uppgifterna har angivits av kommunerna själva, och Kommunförbundet ansvarar inte för deras innehåll eller kvalitet. 

Ei vastauksia