Aktuellt om finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet

Rahoituskin uudistuu.

Finansieringslagstiftningen revideras kontinuerligt. Ändringar i Lagen om finansiering av utbildnings- och kulturverksamhet hittas härifrån: https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2009/20091705

  • 315/2019  I början av 2020 ändringar i finansiering av teatrar, orkestrar och museer.

    1094/2018 I början av 2019 änrdingar i priser per enhet. 

    716/2018  Från 1.9.2018 ändringar i finansiering av gymnasieutbildning. 

LAG OM KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN BÖRJAN AV 2018

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_147+2017.as

LÄS- OCH SKRIVUNDERVISNING FÖR VUXNA 1.1.2018 - Bilagan

  • 100 % statsunderstöd i fria bildningsarbetet

LAG OM KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN 1.3.2017

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161503

ÄNDRING AV AVGIFTERNA FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LAGEN OM GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING 2016

En ändring av 48 f § i lagen om grundläggande utbildning trädde i kraft 1.8.2016. Se http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160127 

FINANSIERINGEN FÖR YRKESUTBILDNING FINNS I LAGSTIFTINGEN OM YRKESUTBILDNING FRÅN BÖRJAN AV 2018