Aktuellt om finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet

Finansieringslagstiftningen revideras kontinuerligt. Ändringar i Lagen om finansiering av utbildnings- och kulturverksamhet hittas härifrån: https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2009/20091705

  • 315/2019  I början av 2020 ändringar i finansiering av teatrar, orkestrar och museer.

    Finansieringslagstiftningen revideras kontinuerligt. Ändringar i Lagen om finansiering av utbildnings- och kulturverksamhet hittas härifrån: https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2009/20091705external link

    315/2019  I början av 2020 ändringar i finansiering av teatrar, orkestrar och museer.

    Årliga ändringar i priser per enhet har godkänts i kraft 1.1.2020.