Aktuellt om finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet

Finansieringslagstiftningen revideras kontinuerligt. Ändringar i Lagen om finansiering av utbildnings- och kulturverksamhet hittas härifrån: https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2009/20091705