Aktuellt om finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet

Finansieringslagstiftningen revideras kontinuerligt. Ändringar i Lagen om finansiering av utbildnings- och kulturverksamhet hittas härifrån: https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2009/20091705

RP 132/2020  Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras  i fråga om bestämmelserna om statsandel för performativ konst från 1.1.2022.

RP 173/2020 Läroplikten förlängs till 18 år från 1.8.2021. Inom lagförändringar blir det också flera ändringar i finansiering, som är 129 miljoner euro i 2024. En utvidgad läroplikt förutsätter att utbildningen på andra stadiet är helt avgiftsfri för studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten. Avgiftsfriheten omfattar förutom redan nu avgiftsfria undervisningen och den dagliga måltiden, de läroböcker och andra material som behövs i undervisningen samt de fem prov som krävs för avläggande av studentexamen. Även skolresor blir avgiftsfria på andra stadiet för studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten. Avgiftsfriheten fortsätter till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.  

RP 174/2020 gäller ändring av lagen om yrkesutbildning från 2021. Ändringarna i finansiering gäller finansieringsandelar, tilläggsanslag som delas ut som höjning av basfinansiering efter prövning och  studeranderespons och arbetslivsrespons som grund för finansieringen.

 

 

 

  •