Statsunderstöd för undervisnings- och kulturverksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och bland annat Regionförvaltningsverket beviljar behovsprövad statlig finansiering för undervisnings- och kulturverksamhet. Understöden beviljas i form av allmänt understöd, specialunderstöd, (investerings-, försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt) och som investeringsunderstöd.

Information om understöden finns bakom följande länkar

Undervisnings- och kulturministeriets understöd:

Andra understöd: