Fritt bildningsarbete under undantagsförhållanden och coronapandemin

I enlighet med statsrådets rekommendation är alla lokaler för grundläggande konstundervisning, medborgarinstitut och övrigt fritt bildningsarbete och stängda till 13.5.2020, som det nu ser ut, och all närundervisning har avbrutits. Undervisning och handledning ordnas vid läroanstalterna för fritt bildningsarbete så gott det går med alternativa metoder, såsom undervisning på distans, olika digitala miljöer och lösningar samt vid behov som självständiga studier. 

Runt om i landet har läroanstalterna för fritt bildningsarbete tagit i bruk digitala lösningar för undervisning hemma. Man kan ta lärdom av allt, också av pandemin. Den lär oss att digital kompetens idag är en grundläggande färdighet som alla förutsätts ha. Möjligheterna till undervisning och arbete på distans prövas nu i stor skala och med modern teknologi ser det ut att lyckas riktigt bra. Men vissa utmaningar återstår. Med tanke på det stora antalet medborgarinstitut i kommunerna är det klart att all undervisning inte kan ges elektroniskt. Vävstolar och simbassänger är än så länge inte tillgängliga i hemmen. Samtidigt har man med kreativitet lyckats göra saker som ingen trodde var möjligt. Motion och handarbete kan man mycket väl delta i virtuellt. Medborgarinstitutens anpassningsförmåga och breda kunnande förtjänar än en gång beröm.

En stor utmaning är dock att de äldre deltagarna, som sitter stadigt hemma i karantän, kanske inte har den digitala kompetensen som behövs och blir utan sina värdefulla aktiviteter. Den digitala kompetensen gäller inte alla andra heller, så det behövs verkligen stöd för uppdateringen av de grundläggande färdigheterna. Den pågående krisen öppnar ögonen för hur mycket aktivitet, stimulans och samhörighet vi behöver för vårt fysiska, psykiska och sociala välmående. Medborgarinstituten har en viktig roll då de stödjer invånarnas välmående och ger människor i alla åldrar mångsidiga upplevelser av lärande.

En del påbörjade kurser har ställts in och flera planerade kurser kommer inte att genomföras, särskilt om krisen blir långvarig. Det kommer att märkas i lägre inkomster från kursavgifter. Medborgarinstituten hanterar kursavgifter på olika sätt eftersom de själva fastställer sina avgifter och betalningsprinciper. Lagen förutsätter endast att avgifterna är på en rimlig nivå. Flera institut försöker också skjuta upp eller ersätta utebliven undervisning på annat sätt. Eftersom en del av kursutbudet inte kan genomföras minskar också prestationerna som ligger till grund för statsandelsfinansieringen. Den exceptionella situationen får dock inte försvaga verksamhetsförutsättningarna eller ha negativ effekt på finansieringen de kommande åren. Vid läroanstalterna för fritt bildningsarbete planerar man redan den kommande höstterminens kursutbud. En del av vårens kursutbud kan också flyttas till hösten.

 

Förordning om fritt bildningsarbete har ändrats TEMPORÄRT 1.9.2020-31.8.2021  Förodrning om fritt bidlningsarbete
1§ (20.8.2020/614) Minimilängden för utbildning som anordnas av folkhögskolor och riksomfattande idrottsutbildningscentrer

Minimilängden för utbildning som folkhögskolor och riksomfattande idrottsutbildningscentrer anordnar i en studieperiod är 10 undervisningstimmar. Undervisningen under studieperioden ska delas upp på minst två på varandra följande dagar så att undervisning ges i genomsnitt minst fem timmar per dag.

tags