Konst och kultur

Grundläggande konstundervisning

Den grundläggande konstundervisningen är målinriktad från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika konstområden som i första hand riktar sig till barn och unga. Undervisningen ger eleverna förmåga att uttrycka sig själva och att söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högskolenivå inom ett konstområde.

Grundläggande konstundervisning är en egen utbildningsform och den ordnas enligt lagen (633/1998) och förordningen (813/1998) om grundläggande konstundervisning. Undervisning ges på basis av läroplansgrunder som utfärdats av Utbildningsstyrelsen.

Grundläggande konstundervisning ges i ämnena musik, dans, ordkonst, scenkonst (cirkuskonst, teaterkonst) och i visuella konstarter (arkitektur, audiovisuell konst, bildkonst, handarbete).

Finansiering av grundläggande konstundervisning

En kommun kan ordna grundläggande konstundervisning utan att något särskilt tillstånd beviljas för det. Kommunen får statsandel baserad på invånarantalet för grundläggande konstundervisning. För att få statsandelen räcker ett meddelande om att kommunen ordnar grundläggande konstundervisning och att den har godkänt en läroplan för respektive konstområde.

De kommuner som ordnar grundläggande konstundervisning får statsandel för det enligt invånarantal. Numera är den här statsandelen en del av statsandelen för kommunal basservice. Det kalkylerade priset per enhet har varit 1,40 €/invånare och av det får kommunen en statsandel på cirka 40 cent/invånare.

För grundläggande konstundervisning kan huvudmannen dessutom beviljas rätt till statsandel som baserar sig på antalet undervisningstimmar. I statsbudgeten bestäms årligen ett pris per enhet per timme. År 2019 är priset per enhet per undervisningstimme 76,82 euro. Statsandelen utgör 57 % av denna summa. Statsandelen för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme uppgår totalt till 79 miljon euro.