Konst och kultur

Kulturen som välfärdsservice

Kultur är en del av alla människors vardag och alla har rätt till kulturtjänster oberoende av bostadsort och livssituation.

I framtidens kommun har kulturtjänsterna en allt större välfärdsfrämjande betydelse både i arbetet och under fritiden. Kulturtjänsterna förbättrar människornas livskvalitet och främjar ett positivt socialt klimat. Samtidigt stärker kulturen gemenskapen och den lokala identiteten.

Om verksamheten förutom de kulturella eller konstnärliga målen också har något annat uttalat samhälleligt mål talar man om kulturella välfärdstjänster. Det kan till exempel gälla förebyggande av ungas utslagning, stöd till äldre att bo hemma eller större delaktighet eller ökad aktivitet och gemenskap i bostadsområdet med hjälp av samhällskonst.

Kommunerna fäster allt mer vikt vid förebyggande verksamhet. Det är förnuftigt och också kostnadseffektivt att förebygga uppkomsten av hälsorelaterade och sociala problem med hjälp av kulturmetoder. I framtiden kommer kulturtjänsterna allt mer att integreras och bli en del av övriga tjänster inom social- och hälsovården.