Skolskjuts

Ungefär 21 procent av eleverna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen anlitar skolskjuts. Dagligen omfattas totalt cirka 125 000 grundskoleelever av skolskjuts (2015).  

I 32 § i lagen om grundläggande utbildning finns det bestämmelser om kommunens skyldighet att ordna fri transport för elever i läropliktsåldern. Skyldigheten omfattar förskoleelever och elever som deltar i grundläggande utbildning eller i påbyggnadsundervisning och vars skolresa är längre än 5 kilometer.  Ett alternativ till fri transport är ett understöd för transport eller ledsagande. 

Utöver den lagstadgade skyldigheten beviljar kommunerna skolskjuts enligt egen prövning. Grunderna för fri transport i enskilda kommuner bestäms i respektive kommuns regler och strategier gällande skolskjuts. I reglerna och strategierna definieras bland annat vägavsnitt som klassificerats som farliga.  Villkoren för att bevilja fri transport påverkas bland annat av kommunens skolnät, trafikförbindelser och kommunens storlek.

Kommunen har ingen skyldighet att ordna skolskjuts till undervisning som förbereder för grundläggande utbildning. Om kommunen så vill kan den ändå ordna sådan skolskjuts på egen bekostnad.

Blogg: Leena Pöntynen 7.8.2017
Skolvägen är en viktig del av barnens och de ungas dag