Kom och skapa en ännu bättre grundskola med oss #braskola

Slå upp dörren till den grundläggande utbildningen!

Bättre skola

Vi vill säkerställa att eleverna också i framtiden får gå i världens bästa grundskola.

Detta förutsätter en gemensam och heltäckande diskussion om den grundläggande utbildningen och om författningarna som berör den. Det är viktigt att vi förenar våra krafter och diskuterar skolan som helhet och bedömer hurdana förändringar som behövs.

Vi behöver utbyta tankar om bland annat läroplikten, ordnandet av utbildning och utbildningens innehåll. Det behövs också diskussion om utvecklingen av lärarskap, ledarskap och finansiering.

Hur uppdaterar vi den grundläggande utbildningen till 2020-talet?
Hur ser lärarskapet ut idag och imorgon?
Varifrån kommer resurserna för undervisning och utveckling?
Vill vi att eleverna ska fullgöra sin läroplikt eller utvecklas och lära sig?

Hur borde strukturerna i undervisningen utvecklas?
Hur stödjer vi varje elev att växa och lära sig på bästa sätt?
Hur leds lärandet och undervisnings-sektorn?
Hurdan skulle grundskolan vara, om vi uppfann den nu?

Diskutera på Twitter på hashtaggen #braskola

 

Blogg 6.11.2017: Leena Pöntynen: I diskussionen om läroplikten bör vi stanna upp och också begrunda vilken brand vi håller på att släcka

Blogg 4.10.2017: Leena Pöntynen: Att förnya grundskolan kräver långsiktighet och helheltssyn

tags