Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildningen är kursbunden, årskurslös och periodiserad allmänbildande utbildning för både unga och vuxna.

Ungdomar går vanligtvis i daggymnasier, där de bedriver heltidsstudier. Gymnasiestudier kan bedrivas också i vuxengymnasier, distansgymnasier och i vissa folkhögskolor.

Antalet gymnasier uppgår till 383 med totalt omkring 112 000 studerande. Varje år inleder uppemot 35 000 studerande gymnasiestudier.

 

Läs mer på webben