Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i årskurs 1 och 2 och för specialundervisningselever i alla årskurser. Kommunen beslutar om anordnandet av verksamheten. 

Utbildningsstyrelsen godkände år 2011 nya grunder för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever.  Över 98 % av fastlandskommunerna anordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet. I dagens läge får över 53 000 barn morgon- och eftermiddagsvård.

Kommunen ska godkänna en verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten. I planeringen ska betonas samarbete mellan hemmen och skolorna, olika förvaltningar och dem som anordnar verksamheten.

Kommunen kan anordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller köpa tjänsterna av någon organisation eller sammanslutning. Kommunerna är emellertid inte skyldiga att erbjuda morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Om kommunen anordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet ska verksamheten omfatta 570 timmar (tre timmar om dagen) eller eller 760 timmar (fyra timmar om dagen) under skolans arbetsår. Verksamheten kan ordnas på vardagar, i regel mellan kl. 7 och 17.00. Det är frivilligt för barnen att delta.

Kommunen beslutar om storleken på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Avgiften för 570 timmar får vara högst 120 euro och för 760 timmar högst 160 euro. Avgiften ska efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl till det med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.

Ansökningsblanketter, Utbildningsstyrelsen
 

LAGSTIFTNING

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 48 f § i lagen om grundläggande utbildning
Lag om ändring av 48 f § i lagen om grundläggande utbildning
Lagen om grundläggande utbildning
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
Lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn