Utbytesprogrammet HOPE 2017

Temat år 2017 är ”Hälsovårdsorganisationernas innovationer inom införandet av ny teknologi, ny produktionsprocess, personalledning och patientens delaktighet”. Tiden för ansökan till utbytesprogrammet år 2017 löpte ut 31.10.2016. Utbytet pågår en månad. Programmet börjar 15.5.2017 och avslutas med ett seminarium på Irland 11.–13.6.2017.

Våra centralsjukhus och stora hälsocentraler har aktivt deltagit i programmet HOPE för expertutbyte inom den europeiska hälso- och sjukvårdsadministrationen. Programmet är avsett för anställda som har haft ledningsuppgifter i minst tre år eller på annat sätt ansvarat för utvecklingen av verksamheten och servicen i en organisation inom hälso- och sjukvården.

Målet med expertutbytesprogrammet HOPE är att introducera deltagaren i värdlandets hälso- och sjukvård i allmänhet och särskilt i frågor som årets tema berör.

Nationell koordinator inom HOPE-programmet i Finland är sakkunniga Hannele Häkkinen. Hon ger vid behov närmare upplysningar både om hur man ansöker om en utbytesperiod och vad som förutsätts av en värdorganisation.

Mer på webben

tags
Hannele Häkkinen

Förnamn
Hannele
Efternamn
Häkkinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2307
Mobiltelefon
+358 50 375 2164
Ansvarsområden
  • EU-frågor inom social- och hälsovården
  • gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  • samarbete kring olycksfall
  • företagshälsovård
  • HOPE-expertutbyte
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi