Kommunernas digivecka 6-10.6.2022

Kommunförbundet arrangerar kommunernas digitaliseringsvecka under andra veckan i juni 2022. En del av veckan är också Kommunernas digitaliseringdagar som arrangeras av FCG. 

Vad står på programmet??

Under veckan arrangerar Kommunförbundet webbinarier, workshops, diskussioner och träffar. Därutöver delar vi mycket information om kommunernas behov och resultat relaterat till digitalisering.

Målet är att lyfta frågor om digitalisering till allmän diskussion särskilt med fokus på kommunernas synvinkel och genom att se både på lösningar och utmaningar.

Under veckan är största delen av programmet på finska, men vi erbjuder också inslag på svenska. Bekanta dig med programmet på finska på digiveckans huvudsida, och på FCG:s programsida. Det svenska programmet hittar du längre ned på den här sidan.

Hur kan jag delta? 

Programmet som Kommunförbundet erbjuder är kostnadsfritt, men det krävs att du anmäler dig. Innehållet står experter från olika enheter vid Kommunförbundet för. En del av programet går parallellt. 


Call for ideas har startat

Vi har öppnat anmälan för kommuner som vill delta i programmet under Digiveckan 2022. Du kan föreslå deltagande i två kategorier - resultat och utmaningar. 

  1. Resultat: kom och berätta om ert utvecklingsarbete för andra kommuner! 
  2. Utmaningar: berätta vilken utmaning er kommun står inför som ni vill lösa med hjälp av digitala lösningar

Om du har intresse av att delta med en presentation från din kommun, kontakta Mattias Lindroth (uppgifter nedan) senast 28.4.2022.

tags
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Utvecklingschef för digitaliseringen i kommunerna, chef för utvecklingsgrupp
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
Ansvarsområden
  • ledningsansvar för Kommunernas digitaliseringsteam
  • identifiering och projektering av nya digitaliseringsbehov
  • koordinering av kommunernas digitaliseringsprojekt
  • intressebevakning i frågor som gäller informationspolitik och öppna data
Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Ruotsinkielisten asioiden yksikkö, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
  • webbtillgänglighet, intressebevakning, rådgivning
  • digitalisering och informationshantering i kommunerna
  • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
  • Kommunförbundets och Kommuntorgets webbtjänster