Gemensamma digitala lösningar

Gemensamma digitala lösningar är Kommunförbundets nätverk för samskapande där vi sprider kunskap om nya digitala framsteg, utnyttjande av öppen källkod, finansiering av digitaliseringen och kollektivt lärande. Nätverket stärker kommunernas digitala kompetens lokalt och på nationell nivå.

Vi önskar alla finländska kommuner välkomna till vår gemensamma inlärningsmiljö. En öppen diskussion om gemensamma digitala lösningar förs på vår Teams-kanal. Du kan ansluta dig till diskussionen genom att skicka e-post till Aino Lappalainen, som ansvarar för nätverkets kommunikation. 

Varje torsdag håller vi ”digital kaffepaus” (digisumpit) om aktuella frågor inom digital utveckling. En tisdag i månaden ordnas digifika på svenska, med digitaliering på agendan. Lösningar som baserar sig på öppen källkod finns tillgängliga för kommunerna på Kommunförbundets GitHub.

Mer information om kommunernas innovationstävling Klash och hur den framskrider finns på tävlingens webbsida.

Information om pågående digitaliseringsprojekt i kommunerna som fått FM:s understöd för digitalisering finns på kommunkartan för gemensamma digitala lösningar: Karta 1 och Karta 2

Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Utvecklingschef för digitaliseringen i kommunerna, chef för utvecklingsgrupp
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
Ansvarsområden
 • ledningsansvar för Kommunernas digitaliseringsteam
 • identifiering och projektering av nya digitaliseringsbehov
 • koordinering av kommunernas digitaliseringsprojekt
 • intressebevakning i frågor som gäller informationspolitik och öppna data
Laura Lyly

Laura Lyly

Specialsakkunnig
Enheten för kundrelationer, kommunikation och internationella ärenden, Kundrelationsteamet
+358 9 771 2221, +358 50 439 5068
Ansvarsområden
 • samordning och utveckling av intressebevakningen
 • innovationstävlingen Klash
 • beredning av digitaliseringsprojekt
Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
 • webbtillgänglighet, intressebevakning, rådgivning
 • digitalisering och informationshantering i kommunerna
 • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
 • Kommunförbundets och Kommuntorgets webbtjänster
Läs mer om dessa teman