Energiproduktion

Värmeföretagande

Värmeföretagande innebär verksamhet där värmeproduktionen vid fastigheter eller regionala värmeverk sköts av en utomstående företagare eller en sammanslutning av utomstående företagare såsom ett andelslag eller ett aktiebolag.

Produkten är värmeenergi som företagaren får betalt för enligt mätning och priset per enhet i avtalet. Värmepannan kan ägas av antingen kunden eller värmeleverantören.

Värmeföretagande förekom första gången år 1992. Flera hundra fastigheter värms upp av värmeföretagare. Kommunerna är värmeföretagarnas viktigaste kunder.

Värmeföretagande är i allmänhet en binäring till jord- och skogsbruket. Det ger möjlighet att utnyttja lokal träenergi inom ett rimligt transportavstånd. För kommunen blir det lättare att upphandla värmetjänster som produceras med träenergi. Företagandet stödjer också sysselsättningen inom regionen. Det finns också möjlighet till utbildning för värmeföretagare.

Tilläggsuppgifter

tags