Teknikteamet presenterar sig

Vesa-Pekka Tervo

Efter årsskiftet började jag som visstidsanställd utvecklingschef inom räddningsväsendet vid Kommunförbundets enhet Regioner och samhällen. Sedan år 2000 har jag fått göra en intressant resa som sakkunnig och chef inom räddningsväsendet. Före det arbetade jag på Inrikesministeriet, på länsstyrelsen i Lappland 2006 och 2008 och på Mellersta Nylands räddningsverk 2012–2015.

Min avsikt är att se till att räddningsväsendet oberoende av organisationsstruktur förmår trygga att säkerhetsaspekterna också i fortsättningen beaktas i det kommunala beslutsfattandet.

Vid räddningsverken har detta fokus inom säkerhetsarbetet legat på säkerhets- och beredskapstjänsterna. I fortsättningen kommer räddningsverken sannolikt att sköta dem separat för kommunorganisationen och för landskapen. Trots all administrativ reglering på högre nivå är det synnerligen viktigt att arbetet fokuserar på kunden och kundgränssnittet för tjänster som hela tiden utvecklas. Jag tror att ett äventyrande av räddningsväsendets och kommunernas fasta samarbete skulle innebära ett misslyckande för både de kommunala och de nationella säkertshetsmålen.

Vesa-Pekka Tervo

Förnamn
Vesa-Pekka
Efternamn
Tervo
utvecklingschef för räddningsväsendet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2353
Mobiltelefon
+358 40 719 7150
Ansvarsområden
  • räddningsväsendet
  • kommunernas beredskap
  • partnerskap mellan räddningsverken
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka