Miljö- och hälsoskydd

Veterinärvård

Kommunen är skyldig att inom sitt område ordna grundläggande veterinärtjänster för alla husdjur när tjänsterna i fråga inte annars står till buds inom samarbetsområdet. Till dessa tjänster hör också förebyggande tjänster i enlighet med djurhälsovårdsprogrammet. Dessa tjänster ska erbjudas nyttodjuren i området.

​Kommunen ska för alla husdjur ordna med jourtjänst för akut veterinärhjälp som behövs utanför tjänstetid i samarbete med andra kommuner inom ett jourområde som motsvarar en eller flera ekonomiska regioner eller ett eller flera landskap. För varje jourområde ska det ordnas med en centraliserad kontaktservice för vilken en avgift också kan tas ut.

Kommunen har rätt att ta ut en s.k. klinikavgift av ägaren till ett husdjur, förutsatt att djuret vårdas i en av kommunen ordnad lokal. Kommunen bör se till att klinikavgifterna tas ut eftersom en del av kommunernas kostnader för lokalerna kan täckas med avgiften. Veterinären debiterar ett arvode för sina tjänster.

Kommunen ska utarbeta en plan för sina veterinärtjänster.

Kommunen måste sörja för förutsättningarna för kommunalveterinärens tillsynsuppgifter som föreskrivs i lagen om djursjukdomar, lagen om bekämpande av djursjukdomar som med lätthet sprider sig, djurskyddslagen, lagen om transport av djur och lagen om medicinsk behandling av djur. Dessa tillsynsuppgifter är fortfarande på statens ansvar. Staten ersätter kommunen för kostnader för utförda tillsynsuppgifter.

Kaisa Mäntynen

Förnamn
Kaisa
Efternamn
Mäntynen
Sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd, vikarie

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2139
Mobiltelefon
+358 50 4777 549
Ansvarsområden
  • Intressebevakning, utvecklingsarbete och sakkunnigtjänster för kommunerna i anslutning till miljö- och hälsoskyddet. Upprätthållande och samordning av den interaktiva e-postlistan för kommunernas miljöhälsodirektörer. Deltagande i nationella projekt som stöder kommunernas arbete kring inomhusluft.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Ympäristö