Kommunernas digivecka 5-9.6.2023

Kommunförbundet arrangerar kommunernas digitaliseringsvecka under andra veckan i juni 2023. En del av veckan är också Kommunernas digitaliseringdagar som arrangeras av FCG. 

Vad står på programmet??

Under veckan arrangerar Kommunförbundet webbinarier, workshops, diskussioner och träffar. Därutöver delar vi mycket information om kommunernas behov och resultat relaterat till digitalisering.

Målet är att lyfta frågor om digitalisering till allmän diskussion särskilt med fokus på kommunernas synvinkel och genom att se både på lösningar och utmaningar.

Under veckan är största delen av programmet på finska, men vi erbjuder också inslag på svenska. Bekanta dig med programmet på finska på digiveckans huvudsida eller på svenska nedan. 

Hur kan jag delta? 

Programmet som Kommunförbundet erbjuder är kostnadsfritt, men det kan krävas att du anmäler dig. En del av programet går parallellt.

> Öppna anmälan för svenska progammet under digiveckan (Webropol)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Utvecklingschef för digitaliseringen i kommunerna, chef för utvecklingsgrupp
Ansvarsområden
  • ledningsansvar för Kommunernas digitaliseringsteam
  • identifiering och projektering av nya digitaliseringsbehov
  • koordinering av kommunernas digitaliseringsprojekt
  • intressebevakning i frågor som gäller informationspolitik och öppna data
Läs mer om dessa teman