Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets servicekanaler och sakkunniga.

Palvelusähköposti demokratiatiimi

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
demokratiatiimi
demokrati[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Mobiltelefon
+358 9 7711
Ansvarsområden
 • Servicepost demokrati och delaktighet

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • demokrati@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti hallintolakimiehet

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
hallintolakimiehet
forvaltningsjuristerna[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • Servicepost förvaltningsjuristerna

 • Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • forvaltningsjuristerna@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti hankintaneuvonta

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
hankintaneuvonta
upphandling[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • Servicepost upphandlingrådgivning

 • Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 • Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • upphandling@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti Kuntatalous

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
Kuntatalous
kommunalekonomi[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • Servicepost kommunalekonomi

 • Vi betjänar kommunernas och samkommunernas personal och förtroendevalda i frågor som gäller framför allt kommunal ekonomi. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress:

 • kommunalekonomi@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti Kuntajohtaminen

Förnamn
Servicepost palvelusähköposti
Efternamn
ledning
ledarskap[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Mobiltelefon
+358 9 7711
Ansvarsområden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti Maankäyttö ja rakentaminen Maankäyttö ja rakentaminen

Förnamn
Palvelusähköposti Maankäyttö ja rakentaminen
Efternamn
Maankäyttö ja rakentaminen

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • E-postadress för markanvändning och byggande

 • Markanvändning, boende och byggande

 • Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller markanvändning, boende och byggande.

 • Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

   

 • mara@kuntaliitto.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti muutostuki

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
muutostuki
reformfragor@kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Palvelusähköpostit
Tilläggsinformation
Palvelusähköposti siviililakimiehet

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
siviililakimiehet - servicepost civilrättsjuristerna
civilrattsjuristerna[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti Sivistystoimi

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
Sivistystoimi
bildning[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • Servicepost undervisnig och kultur

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i frågor som gäller undervisnig och kultur. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress: bildning@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Undervisning och kultur
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti Sosiaali ja terveys

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
Sosiaali ja terveys

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • E-postservice social- och hälsovård

 • Vi betjänar kommunernas anställda och förtroendevalda i frågor som gäller social- och hälsovård. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice:

 • soster@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti Tekniikka

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
Tekniikka

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • E-postadress för tekniska frågor

 • Kommunalteknik, infrastruktur, byggherreverksamhet

 • Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller kommunaltektnik, infrastruktur, avfallshantering och frågor som har att göra med byggherreverksamheten. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

 • tekniikka@kuntaliitto.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveys

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveys

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • E-postadress för miljöfrågor

 • Miljövård, miljö- och hälsoskydd

 • Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller tillämpningen och tolkningen av lagstiftning, normer och anvisningar mm. som gäller miljövård och/eller miljö- och hälsoskydd. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

 • ymparistoasiat@kuntaliitto.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Palvelusähköpostit