Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets servicekanaler och sakkunniga.

Filtrera kontakter
Palvelusähköposti demokratiatiimi
Palvelusähköposti demokratiatiimi
 • Servicepost demokrati och delaktighet

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • demokrati@kommunforbundet.fi

Palvelusähköposti hallintolakimiehet
Palvelusähköposti hallintolakimiehet
 • Servicepost förvaltningsjuristerna

 • Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • forvaltningsjuristerna@kommunforbundet.fi

Palvelusähköposti hankintaneuvonta
Palvelusähköposti hankintaneuvonta
 • Servicepost upphandlingrådgivning

 • Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 • Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • upphandling@kommunforbundet.fi

Palvelusähköposti Kuntajohtaminen
Palvelusähköposti Kuntajohtaminen
Palvelusähköposti Kuntatalous
Palvelusähköposti Kuntatalous
 • Servicepost kommunalekonomi

 • Vi betjänar kommunernas och samkommunernas personal och förtroendevalda i frågor som gäller framför allt kommunal ekonomi. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress:

 • kommunalekonomi@kommunforbundet.fi

Palvelusähköposti muutostuki
Palvelusähköposti muutostuki
Palvelusähköposti siviililakimiehet
Palvelusähköposti siviililakimiehet
 • Servicepost civilrättsjuristerna

 • Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • civilrattsjuristerna@kommunforbundet.fi

Palvelusähköposti Sivistystoimi
Palvelusähköposti Sivistystoimi
 • Servicepost undervisnig och kultur

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i frågor som gäller undervisnig och kultur. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress: bildning@kommunforbundet.fi

Palvelusähköposti Sosiaali ja terveys
Palvelusähköposti Sosiaali ja terveys
 • E-postservice social- och hälsovård

 • Vi betjänar kommunernas anställda och förtroendevalda i frågor som gäller social- och hälsovård. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice:

 • soster@kommunforbundet.fi

Palvelusähköposti Tekniikka
Palvelusähköposti Tekniikka
 • E-postadress för tekniska frågor

 • Kommunalteknik, infrastruktur, byggherreverksamhet

 • Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller kommunaltektnik, infrastruktur, avfallshantering och frågor som har att göra med byggherreverksamheten. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

 • tekniikka@kuntaliitto.fi

Palvelusähköposti Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveys
Palvelusähköposti Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveys
 • E-postadress för miljöfrågor

 • Miljövård, miljö- och hälsoskydd

 • Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller tillämpningen och tolkningen av lagstiftning, normer och anvisningar mm. som gäller miljövård och/eller miljö- och hälsoskydd. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

 • ymparistoasiat@kuntaliitto.fi