Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets sakkunniga.

Vi rekommenderar att ni i första hand kontaktar oss via blanketten i vår rådgivningstjänst. Kommunförbundets allmänna epost är kundtjanst (at) kommunforbundet.fi.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. I bildbanken hittar man bilder av våra direktörer och en del av våra sakkunniga. 

Aila Puustinen-Korhonen

Aila Puustinen-Korhonen

Sakkunnig
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2610, +358 50 344 6884
Ansvarsområden
 • barnskydd och övriga socialtjänster för barnfamiljer, kostnader, statistik och utveckling i anslutning till dessa
 • Kommunförbundets barnskyddsnätverk
 • barnskyddstimmen
Anna Haverinen

Anna Haverinen

Specialsakkunnig, service för äldre
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2364, +358 50 597 6988
Ansvarsområden
 • sociala tjänster för äldre
 • närståendevård för äldre
Anna Keinonen

Anna Keinonen

Sakkunnig i kommunikation
Kommunikationsenheten
+358 9 771 2226, +358 50 520 4647
Ansvarsområden
 • sociala medier
 • kontakter med medier
 • kommunikation i social- och hälsovårdsfrågor
Anne Haimi

Anne Bouhafs

Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Kundrelationsteamet
+358 9 771 2022, +358 50 408 8835
Ansvarsområden
 • huvudanvändare av Kommunförbundets system för kundrelationshantering
 • försäljning av adresslistor
Anu Nemlander

Anu Nemlander

Sakkunnig, chef för informations- och ekonomiteamet
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Ansvarsområden
 • ekonomi och servicestrukturer inom hälso- och sjukvården
 • kostnadsjämförelser mellan kommuner
 • klientavgifter inom hälso- och sjukvården
 • internationell verksamhet
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Sakkunnig, beredskap och säkerhet
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Ansvarsområden
 • beredskap och säkerhet i kommunerna
Arja Puukko

Arja Puukko

Sakkunnig, internationella ärenden
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Internationella teamet
+358 9 771 2239, +358 50 544 6585
Ansvarsområden
 • EU:s regionkommitté
 • vänortsverksamhet
Arto Kortelainen

Arto Kortelainen

ekonomichef
Ekonomi och administration, Ekonomiförvaltning
+358 9 771 2323, +358 50 598 7272
Ansvarsområden
 • systemutveckling inom ekonomi och förvaltning
 • styrning av budgetering och månadsrapportering
 • utveckling av rapporteringen
 • upprätthållande och utveckling av anvisningar inom ekonomiförvaltningen
Eija Rautiainen

Eija Rautiainen

Marknadsföringschef
Kommunikationsenheten
+358 9 771 2330, +358 45 316 1600
Ansvarsområden
 • planering och genomförande av marknadsföring
 • Kommunförbundets varumärke
 • evenemang
 • stöder kommunernas marknadsföring

Elina Laamanen

Kundrelationschef
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Kundrelationsteamet
+358 9 771 2144, +358 40 194 0229
Ansvarsområden
 • utveckling av Kommunförbundets kundrelationsarbete och nätverk
Elina Lindström

Elina Lindström

Projektanställd
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2150, +358 46 921 5125
Ansvarsområden
 • Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer
 • skapande och upprätthållande av nätverk
 • samordning av utvecklingsnätverkens verksamhet
 • sammanställning och utveckling av verksamhets- och lösningsmodeller
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Utvecklingschef för digitaliseringen i kommunerna, chef för utvecklingsgrupp
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
Ansvarsområden
 • ledningsansvar för Kommunernas digitaliseringsteam
 • identifiering och projektering av nya digitaliseringsbehov
 • koordinering av kommunernas digitaliseringsprojekt
 • intressebevakning i frågor som gäller informationspolitik och öppna data
Ellen Vogt

Ellen Vogt

Specialsakkunnig, utkomststöd och socialtjänster för personer i arbetsför ålder
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
Ansvarsområden
 • utkomststöd, social kreditgivning och social trygghet
 • socialt arbete för vuxna och socialservice för övriga i arbetsför ålder
 • rehabilitering och sysselsättning för partiellt arbetsföra
 • missbrukar- och mentalvårdstjänster
 • kommunnätverket för utkomststöd och socialt arbete för vuxna
 • Utvecklingsnätverket för regionalt socialarbete för vuxna
Emilia Mattsson

Emilia Mattsson Nortamo

Utvecklingschef
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Ansvarsområden
 • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
 • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
 • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen

Emilia Osmonen

Nätverkskoordinator
Enheten för livskraft och ekonomi, Regioner och näringar
+358 9 771 2057, +358 50 566 8758
Ansvarsområden
 • Nätverket Livskraftig verksamhetsmiljö, uppgifter enligt projektplanen.
Essi Ratia

Essi Ratia

Sakkunnig
Enheten för välfärd och bildning
+358 50 463 7695
Ansvarsområden
 • projektet Utbildning som tjänst – tillgången och tillgängligheten till utbildning (KOPA)
 • yrkesutbildning
 • nätverket för regionstäder
Hanna Kemppainen

Hanna Kemppainen

Specialsakkunning i samhällsteknik
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2377, +358 50 336 5084
Ansvarsområden
 • gatuunderhåll
 • byggherreverksamhet inom infrastrukturen
 • samordning inom forumet Kehto

Hanna Lassila

Sakkunnig i kommunikation
Kommunikationsenheten
+358 9 771 2142, +358 50 473 6278
Ansvarsområden
 • sociala medier
 • kontakter med medier
 • kommunikation i social- och hälsovårdsfrågor
Hanna Menna

Hanna Menna

Specialsakkunnig
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2043, +358 50 448 5140
Ansvarsområden
 • digitaliseringsfrågor inom kommunsektorn
 • regionalt och kommunalt samarbetsforum för informationsförvaltning inom social- och hälsovården (AKUSTI)
Heli Huttunen

Heli Huttunen

Translator
Kommunikationsenheten
+358 9 771 2484, +358 50 568 7607
Ansvarsområden
 • översättning till engelska
 • utveckling av Kommunförbundets engelskspråkiga webbtjänster
Heli Hänninen

Heli Hänninen

Specialsakkunnig
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
+358 9 771 2285, +358 50 564 0610
Ansvarsområden
 • Sakkunniguppgifter, intressebevakning och utveckling särskilt i fråga om kommunernas informationsförvaltning, informationshantering och kunskapsbaserad ledning.
Henrik Lönnqvist

Henrik Lönnqvist

Stadsforskningschef
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Kundrelationsteamet
Ansvarsområden
 • beredning och utveckling av Kommunförbundets stadspolitiska arbete
 • samordning av Kommunförbundets interna stadspolitiska arbete
 • framställning av stadsdata
Ilari Havukainen

Ilari Havukainen

Direktör för Brysselkontoret
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Internationella teamet
Ansvarsområden
 • EU-intressebevakning
 • påverkan i Bryssel
Ilona Koto

Ilona Koto

Sakkunnig
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
+358 9 771 2273, +358 50 572 4266
Ansvarsområden
 • Deltar i planeringen och genomförandet av förarbetet och projekten inom utvecklingen av digitaliseringen, informationshanteringen och datasystemen i kommunerna.