Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets sakkunniga.

Vi rekommenderar att ni i första hand kontaktar oss via blanketten i vår rådgivningstjänst. Kommunförbundets allmänna epost är kundtjanst (at) kommunforbundet.fi.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. I bildbanken hittar man bilder av våra direktörer och en del av våra sakkunniga. 

Anne Haimi

Anne Bouhafs

Enheten för kundrelationer, kommunikation och internationella ärenden, Kundrelationsteamet
+358 9 771 2022, +358 50 408 8835
Ansvarsområden
 • huvudanvändare av Kommunförbundets system för kundrelationshantering
 • försäljning av adresslistor
Anu Nemlander

Anu Nemlander

Sakkunnig, chef för informations- och ekonomiteamet
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Ansvarsområden
 • ekonomi och servicestrukturer inom hälso- och sjukvården
 • kostnadsjämförelser mellan kommuner
 • klientavgifter inom hälso- och sjukvården
 • internationell verksamhet
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Sakkunnig, beredskap och säkerhet
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Ansvarsområden
 • beredskap och säkerhet i kommunerna
Arja Puukko

Arja Puukko

Sakkunnig, internationella ärenden
Enheten för kundrelationer, kommunikation och internationella ärenden, Internationella teamet
+358 9 771 2239, +358 50 544 6585
Ansvarsområden
 • EU:s regionkommitté
 • vänortsverksamhet
Arto Kortelainen

Arto Kortelainen

ekonomichef
Kommunförbundets interna tjänster, Talous
+358 9 771 2323, +358 50 598 7272
Ansvarsområden
 • systemutveckling inom ekonomi och förvaltning
 • styrning av budgetering och månadsrapportering
 • utveckling av rapporteringen
 • upprätthållande och utveckling av anvisningar inom ekonomiförvaltningen
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Utvecklingschef för digitaliseringen i kommunerna, chef för utvecklingsgrupp
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
Ansvarsområden
 • ledningsansvar för Kommunernas digitaliseringsteam
 • identifiering och projektering av nya digitaliseringsbehov
 • koordinering av kommunernas digitaliseringsprojekt
 • intressebevakning i frågor som gäller informationspolitik och öppna data
Ellica Mildh

Ellica Mildh

Praktikant
Enheten för kundrelationer, kommunikation och internationella ärenden, Internationella teamet
+32 474 54 08 51
Ansvarsområden
 • EU-intressebevakning
 • Kommunikation och informationssökning
 • Evenemang och besöksgrupper
Emilia Mattsson

Emilia Mattsson Nortamo

Utvecklingschef
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Ansvarsområden
 • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
 • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
 • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen

Emilia Osmonen

Nätverkskoordinator
Enheten för livskraft och ekonomi, Regioner och näringar
+358 9 771 2057, +358 50 566 8758
Ansvarsområden
 • Nätverket Livskraftig verksamhetsmiljö, uppgifter enligt projektplanen.
Essi Ratia

Essi Ratia

Sakkunnig
Enheten för välfärd och bildning
+358 50 463 7695
Ansvarsområden
 • projektet Utbildning som tjänst – tillgången och tillgängligheten till utbildning (KOPA)
 • yrkesutbildning
 • nätverket för regionstäder
Hanna Lassila

Hanna Lassila

Sakkunnig i kommunikation
Enheten för kundrelationer, kommunikation och internationella ärenden, Kommunikation
+358 9 771 2142, +358 50 473 6278
Ansvarsområden
 • sociala medier
 • kontakter med medier
 • kommunikation i social- och hälsovårdsfrågor
Heli Huttunen

Heli Huttunen

Translator
Enheten för kundrelationer, kommunikation och internationella ärenden
+358 9 771 2484, +358 50 568 7607
Ansvarsområden
 • översättning till engelska
 • utveckling av Kommunförbundets engelskspråkiga webbtjänster
Heli Hänninen

Heli Hänninen

Specialsakkunnig
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
+358 9 771 2285, +358 50 564 0610
Ansvarsområden
 • Sakkunniguppgifter, intressebevakning och utveckling särskilt i fråga om kommunernas informationsförvaltning, informationshantering och kunskapsbaserad ledning.
Henrik Lönnqvist

Henrik Lönnqvist

Stadsforskningschef
Enheten för kundrelationer, kommunikation och internationella ärenden, Kundrelationsteamet
Ansvarsområden
 • beredning och utveckling av Kommunförbundets stadspolitiska arbete
 • samordning av Kommunförbundets interna stadspolitiska arbete
 • framställning av stadsdata
Ilari Havukainen

Ilari Havukainen

Direktör för Brysselkontoret
Enheten för kundrelationer, kommunikation och internationella ärenden, Internationella teamet
Ansvarsområden
 • EU-intressebevakning
 • påverkan i Bryssel
Ilona Koto

Ilona Koto

Sakkunnig
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
+358 9 771 2273, +358 50 572 4266
Ansvarsområden
 • Deltar i planeringen och genomförandet av förarbetet och projekten inom utvecklingen av digitaliseringen, informationshanteringen och datasystemen i kommunerna.

Jaana Jormanainen

Specialsakkunnig
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
Ansvarsområden
 • Sakkunnig-, intressebevaknings- och utvecklingsuppgifter i synnerhet för att möjliggöra interoperabilitet och utnyttjande av information i kommunerna.
 • Den offentliga förvaltningens informationsflöden, informationslager och utnyttjande av information.
 • EU-intressebevakning och samarbete inom digitaliserings- och datafrågor.

Jani Voutilainen

Projektchef
Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2279, + 50 435 7514
Ansvarsområden
 • Projektet Brandmur 1.0
 • - sartlägga och utveckla den kritiska infrastrukturen som kommunerna hanterar, i synnerhet beredskapen för cybersäkerhetsrisker inom vattenförsörjning och kommunalt ägda energiverk.
Jari Vaine

Jari Vaine

Sakkunnig, finansiering
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Ansvarsområden
 • finansmarknaden och reglering
 • skuldfinansiering och alternativa finansieringsmodeller
 • placeringsverksamhet
 • derivat
 • betalningsförmedling och likviditet
 • samarbete mellan finansiella institut