Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets servicekanaler och sakkunniga.

Palvelusähköposti demokratiatiimi

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
demokratiatiimi
demokrati[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Mobiltelefon
+358 9 7711
Ansvarsområden
 • Servicepost demokrati och delaktighet

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • demokrati@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti hallintolakimiehet

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
hallintolakimiehet
forvaltningsjuristerna[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • Servicepost förvaltningsjuristerna

 • Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • forvaltningsjuristerna@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti hankintaneuvonta

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
hankintaneuvonta
upphandling[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • Servicepost upphandlingrådgivning

 • Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 • Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • upphandling@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti Kuntatalous

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
Kuntatalous
kommunalekonomi[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • Servicepost kommunalekonomi

 • Vi betjänar kommunernas och samkommunernas personal och förtroendevalda i frågor som gäller framför allt kommunal ekonomi. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress:

 • kommunalekonomi@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti Maankäyttö ja rakentaminen Maankäyttö ja rakentaminen

Förnamn
Palvelusähköposti Maankäyttö ja rakentaminen
Efternamn
Maankäyttö ja rakentaminen

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • E-postadress för markanvändning och byggande

 • Markanvändning, boende och byggande

 • Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller markanvändning, boende och byggande.

 • Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

   

 • mara@kuntaliitto.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti siviililakimiehet

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
siviililakimiehet - servicepost civilrättsjuristerna
civilrattsjuristerna[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti Tekniikka

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
Tekniikka

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • E-postadress för tekniska frågor

 • Kommunalteknik, infrastruktur, byggherreverksamhet

 • Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller kommunaltektnik, infrastruktur, avfallshantering och frågor som har att göra med byggherreverksamheten. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

 • tekniikka@kuntaliitto.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Palvelusähköpostit
Palvelusähköposti Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveys

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveys

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • E-postadress för miljöfrågor

 • Miljövård, miljö- och hälsoskydd

 • Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller tillämpningen och tolkningen av lagstiftning, normer och anvisningar mm. som gäller miljövård och/eller miljö- och hälsoskydd. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

 • ymparistoasiat@kuntaliitto.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Palvelusähköpostit