Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets servicekanaler och sakkunniga. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

Service_in_swedish
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
civilrättsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Palvelusähköpostit
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Palvelusähköpostit
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
kommunalekonomi

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Vi betjänar kommunernas och samkommunernas personal och förtroendevalda i frågor som gäller framför allt kommunal ekonomi. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Team
Palvelusähköpostit
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
markanvändning och byggande

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller markanvändning, boende och byggande.
  
Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Palvelusähköpostit
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
miljöfrågor

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Miljövård, miljö- och hälsoskydd.
 
Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller tillämpningen och tolkningen av lagstiftning, normer och anvisningar mm. som gäller miljövård och/eller miljö- och hälsoskydd. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Palvelusähköpostit
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
teknik

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Kommunalteknik, infrastruktur, byggherreverksamhet.
 
Vi betjänar kommunalt anställda och förtroendevalda i frågor som gäller kommunaltektnik, infrastruktur, avfallshantering och frågor som har att göra med byggherreverksamheten. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Palvelusähköpostit
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
undervisnig och kultur
bildning[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden

Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i frågor som gäller undervisnig och kultur. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Undervisning och kultur
Team
Palvelusähköpostit
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
upphandlingrådgivning

Kontaktinformation
Ansvarsområden

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Palvelusähköpostit