Kommunförbundets faktureringsuppgifter

Vi önskar att ni sänder fakturorna i första hand som e-faktura.

Uppgifter för e-faktura

Nätoperatör/förmedlare: TietoEVRY Oyj

Förmedlarkod i bankförbindelseprogrammet (Finvoice): Tietos förmedlarkod är 003701011358

E-fakturaadress: TE003709261514

Organisation som faktureras: Suomen Kuntaliitto ry

Förfrågningar och övriga ärenden som kräver kontakt skickas per e-post till fina@kuntaliitto.fi

Fakturor per e-post

Fakturor per e-post ska ha formatet pdf eller tif och eventuella bilagor till fakturan ska finnas i samma fil som den egentliga fakturan. Varje faktura ska skickas som en egen fil. Fakturorna kan skickas till talous.901.ostolaskut@kuntaliitto.fi

I referensuppgifterna måste beställarens namn anges.

Faktureringsadress

Finlands Kommunförbund rf
Leverantörsfaktura/Beställarens namn
Osmovägen 34
00610 HELSINGFORS

Besöksadress

Andra linjen 14
00530 HELSINGFORS

FO-nummer: 0926151-4 (Finlands Kommunförbund rf)